Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Chương trình "Tĩnh tâm Mùa Vọng 2021 - Hậu Covid - CHỖI DẬY" của Vatican News

ttmv1

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2021 - HẬU COVID

Chủ đề: “CHỖI DẬY”
Hướng dẫn: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ
Thực hiện: Vatican News Tiếng Việt
Thời gian: 09-16/12/2021

#

Đề tài

Ngày phát

01

 Dẫn nhập đề tài
 Giới thiệu các bước cầu nguyện

 Thứ Năm 09/12/2021

02

 Chỗi dậy, lên đường

 Thứ Sáu 10/12/2021

03

 Mùa trở về

 Thứ Bảy 11/12/2021

04

 Sợ & đừng sợ

 Chúa Nhật 12/12/2021

05

 Chỗi dậy, thắp lên một ngọn nến

 Thứ Hai 13/12/2021

06

 Chỗi dậy, làm lại cuộc đời

 Thứ Ba 14/12/2021

07

 Chỗi dậy từ tình người

 Thứ Tư 15/12/2021

08

 Mùa cứu rỗi

 Thứ Năm 16/12/2021


Nguồn: Vatican News (07/12/2021)

624    07-12-2021