Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Chút Tâm Tình Trong Ngày Mừng 80 Giáo Phận Vĩnh Long

80 NĂM HỒNG PHÚC

 

Ngợi khen Thiên Chúa Tình Yêu,

Đã thương tuôn đổ quá nhiều Thánh Ân!

Đoàn con Giáo Phận, xa gần

Nhớ ngày Hồng Phúc Thánh Thần dẫn đưa.

 

Tháng giêng, ngày tám, buổi trưa,[1]

Muôn đời ghi nhớ năm xưa ngày này.

Đất Rồng tiếng hát vui say,

Vĩnh Long ngày ấy chung tay quây quần.

 

Đoàn con Giáo Phận ân cần,

Tạ ơn Thiên Chúa sáu lần[2] đã qua,

Thương ban Mục Tử hiền hòa

Mỗi người mỗi vẻ thật là dễ thương!

 

Đầu tiên Chúa chọn yêu thương,

Đức Ngô Đình Thục nêu gương dẫn đàn.

Tình yêu Thiên Chúa thương ban,

Nên danh “Chiến Sĩ” chứa chan “Danh Ngài”[3].

 

Đoàn chiên gánh nặng trên vai,

Ân tình Mục Tử tháng ngày chứa chan.

Nhờ tình yêu Chúa thương ban,

Cho Ngài dẫn dắt hai hai năm dài.[4]

 

Tiếp theo, Mục Tử sau Ngài,

Đức An-tôn Thiện, dọc dài tám năm.[5]

“Thực Hành-Chân Lý”[6] thành tâm,

Vô vàn vất vả, âm thầm lướt qua.

 

Chân dung Mục Tử lần ba,

Dẫn đưa Giáo Phận vượt qua khổ sầu.

Đức Cha hiền Nguyễn Văn Mầu,

Chúa thương gửi đến đi lâu hơn người.

 

“Yêu Thương-Lao Khổ”[7]luôn cười,

Ngài vui dẫn dắt ba mươi năm trường.[8]

Với bao tình Chúa yêu thương,

Ngài xin nghỉ dưỡng để nhường lớp sau.

 

Tô-ma tin Chúa không cao

Chúa thương Chúa bảo, “Không sao đâu mà!”.

“Đi Trong Đức Ái”[9] thật thà,

Đức Cha Tân quản mười ba năm trời.[10]

 

Chuyên cần “Cầu Nguyện”[11] ai ơi.

Đây là lời dạy, lời mời Đức cha.

Chuyên cần, chăm chỉ, lo xa

Chúa thương Chúa nghĩ “Hay là để sau!”.

 

Đức Cha Văn Diệp hiến trao,

Đức Cha làm Phó suốt bao năm dài.[12]

Hãy đến cùng Đức Cha Hai,

Phê-rô Mục Tử ngày nay quê mình.

 

Nguyện xin ơn Chúa Thánh Linh:

Giúp đoàn con sống tâm tình ngất ngây.

Cùng Ngài con quyết hăng say,

“Ra Khơi Thả Lưới”[13], đêm ngày cùng Cha.

 

Lòng người Mục Tử bao la,

Đức Cha ủ ấp bao là tình thân.

Yêu thương dìu dắt ân cần,

Mong đoàn con nhỏ sẽ dần lớn lên.

 

Tám mươi năm sống lênh đênh,

Con thuyền Giáo Phận Ơn Trên dạt dào.

Hai gương Tử Đạo[14] nơi cao,

Nguyện xin chúc phúc dạt dào đoàn chiên.

 

Âm thầm một tấm lòng thiêng,

Đoàn con kính chúc đến riêng từng người.

Ngày vui vang tiếng tươi cười,

Đoàn chiên có Mẹ tình thương tràn đầy.

 

                                                          LẠC BÚT GTB.
                                                        ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ

 

 [1]Giờ Toà Thánh công bố Sắc Lệnh

[2]Sáu đời Mục Tử (1938-2018)

[3]Khẩu hiệu Đức Cha Phêrô Martinô: “Chiến Sĩ Chúa Kitô”

[4]Đức Cha Phêrô Martinô 22 năm (1938-1960)

[5]Đức Cha Antôn 8 năm (1960-1968)

[6]Khẩu hiệu Đức Cha Antôn: “Thực Hành và Chân Lý”

[7]Khẩu hiệu Đức Cha Giacôbê: “Yêu Thương và Lao Khổ”

[8]Đức Cha Giacôbê 33 năm (1968-2001)

[9]Khẩu hiệu Đức Cha Tôma: “Hành Trình Trong Đức Ái”

[10]Đức Cha Tôma 13 năm (2000-2013)

[11]Khẩu hiệu Đức Cha Raphael: “Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện”

[12]Đức Cha Raphael 25 năm (1975-2000)

[13]Khẩu Hiệu Đức Cha Phêrô: “Hãy Ra Khơi Thả Lưới”

[14]Thánh Philipphê Minh và Thánh Giuse Lựu

 
2896    09-01-2018