Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

2098

Chúa Nhật IV Phục Sinh hằng năm là ngày Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ. Năm nay, 2016 nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót nên ngày này được tổ chức tại Nhà...

 

<< < 6 7 8 9 10 11 12 >