Sidebar

Thứ Năm
11.08.2022

1129

Buôn bán là một nghệ thuật, người bán hàng cũng là một nghệ sĩ. Những người bán ớt sẽ luôn gặp phải câu hỏi như...

 

524

Các bạn biết không? Lũ cá chúng tôi đang nghỉ ngơi lấy sức một chút cho hành trình của mình. Chúng tôi phải rời bỏ “quê hương” của mình để di cư sang một môi trường mới để sinh sống. Chị cá Thu bên cạnh tôi than thở: “Cuộc sống...

 

498

Nếu ở Montpellier, Antôn không có dịp để chiến đấu chống người dị giáo cathar, gần như họ không có ở đó, thì Antôn cũng đã có tiếng là người...

 

376

Giai đoạn đầu tiên trong sứ vụ của Antôn là ở thành phố Montpellier, nơi khi mới đến Antôn được đón tiếp ở đan viện Dòng Phanxicô vừa mới được thành lập. Đây là một lựa chọn tốt cho việc mở đầu sứ mạng của Antôn ở Pháp. Antôn không gặp một...

 

381

Khi biết được thành công và các thành quả trong kỳ Antôn giảng ở Bologne và Verceil, Thánh Phanxicô quyết định gởi Antôn đi vùng Midi, nước Pháp. Ngài muốn giảm ảnh hưởng của người dị giáo cathar trong...

 

382

Thật ra có một người tên là Bonvillo trong số những người đến nghe Antôn giảng, ông không tin có sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô nơi bánh thánh. Ông giữ lý thuyết...

 

356

Lãnh vực tông đồ mới của Antôn là ở Rimini, nơi những người dị giáo có ảnh hưởng lớn nhất. Sứ mạng đặc biệt tế nhị,...

 

290

Chắc chắn khi so sánh Antôn với một giám mục, Thánh Phanxicô muốn nói đùa. Nhưng ngài cũng muốn chính thức công nhận các ơn về mặt thần học và...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>