Sidebar

Thứ Năm
30.03.2023

536

Sau tổng tu nghị ở Arles, dường như Antôn không quay về Puy vì chúng ta không tìm một dấu vết công việc tông đồ nào của Antôn trong thời gian này. Tuy nhiên có thể Antôn trực tiếp đến đan viện...

 

418

Vừa mới về đan viện Puy làm bề trên 2 tháng, Antôn nhận lệnh đi Bourges, nơi sẽ diễn ra công đồng quốc gia do giáo hoàng Honorius III tổ chức ngày...

 

389

Trong thành phố có ông chưởng khế nổi tiếng có đời sống phóng đãng và phí phạm hết mực. Dù gia đình công giáo nhưng ông không đi nhà thờ và Antôn không bao giờ thấy ông đi nghe giảng. Tuy vậy mỗi...

 

384

Thánh Phanxicô chọn Antôn làm bề trên đan viện Puy dù Antôn ít kinh nghiệm trong lãnh vực này, nhưng ngài chọn vì Antôn có các phẩm chất và năng khiếu...

 

1353

Buôn bán là một nghệ thuật, người bán hàng cũng là một nghệ sĩ. Những người bán ớt sẽ luôn gặp phải câu hỏi như...

 

601

Các bạn biết không? Lũ cá chúng tôi đang nghỉ ngơi lấy sức một chút cho hành trình của mình. Chúng tôi phải rời bỏ “quê hương” của mình để di cư sang một môi trường mới để sinh sống. Chị cá Thu bên cạnh tôi than thở: “Cuộc sống...

 

587

Nếu ở Montpellier, Antôn không có dịp để chiến đấu chống người dị giáo cathar, gần như họ không có ở đó, thì Antôn cũng đã có tiếng là người...

 

445

Giai đoạn đầu tiên trong sứ vụ của Antôn là ở thành phố Montpellier, nơi khi mới đến Antôn được đón tiếp ở đan viện Dòng Phanxicô vừa mới được thành lập. Đây là một lựa chọn tốt cho việc mở đầu sứ mạng của Antôn ở Pháp. Antôn không gặp một...

 

456

Khi biết được thành công và các thành quả trong kỳ Antôn giảng ở Bologne và Verceil, Thánh Phanxicô quyết định gởi Antôn đi vùng Midi, nước Pháp. Ngài muốn giảm ảnh hưởng của người dị giáo cathar trong...

 

453

Thật ra có một người tên là Bonvillo trong số những người đến nghe Antôn giảng, ông không tin có sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô nơi bánh thánh. Ông giữ lý thuyết...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>