Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

668

Nếu ở Montpellier, Antôn không có dịp để chiến đấu chống người dị giáo cathar, gần như họ không có ở đó, thì Antôn cũng đã có tiếng là người...

 

507

Giai đoạn đầu tiên trong sứ vụ của Antôn là ở thành phố Montpellier, nơi khi mới đến Antôn được đón tiếp ở đan viện Dòng Phanxicô vừa mới được thành lập. Đây là một lựa chọn tốt cho việc mở đầu sứ mạng của Antôn ở Pháp. Antôn không gặp một...

 

524

Khi biết được thành công và các thành quả trong kỳ Antôn giảng ở Bologne và Verceil, Thánh Phanxicô quyết định gởi Antôn đi vùng Midi, nước Pháp. Ngài muốn giảm ảnh hưởng của người dị giáo cathar trong...

 

515

Thật ra có một người tên là Bonvillo trong số những người đến nghe Antôn giảng, ông không tin có sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô nơi bánh thánh. Ông giữ lý thuyết...

 

513

Lãnh vực tông đồ mới của Antôn là ở Rimini, nơi những người dị giáo có ảnh hưởng lớn nhất. Sứ mạng đặc biệt tế nhị,...

 

449

Chắc chắn khi so sánh Antôn với một giám mục, Thánh Phanxicô muốn nói đùa. Nhưng ngài cũng muốn chính thức công nhận các ơn về mặt thần học và...

 

687

Đó là câu nói bặp bẹ của một em bé chừng khoảng hơn một tuổi, đang được bố dắt...

 

454

Sau khi đứa con trai bị bắt cách bất công và bị xử bắn, bà Tamara Chikunova đã thành lập hiệp hội “Các...

 

526

Tôi là Cây mạ non, tôi xuất thân là một hạt thóc bé nhỏ, được bác kĩ sư nông nghiệp tuyển lựa kĩ càng trong số đông anh em. Tôi biết...

 

582

“Charles-Hector là con trai đầu lòng trong số bốn con trai của tôi. Tôi rất hợp với cháu. Một ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cháu cho tôi biết cháu sẽ đi tu. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa không ngạc nhiên. Tôi chấp...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>