Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Cô cảnh sát Ana Belén Aguilera Cáceres phục hồi tốt

 

Cô cảnh sát Ana Belén Aguilera Cáceres phục hồi tốt. Ngày hôm qua 18-1-2018 khi đi theo đoàn xe của Đức Giáo hoàng ở thành phố Iquique, Chi-lê, cô đã bị té xuống ngựa khi con ngựa lồng lên.

Đức Phanxicô nói với tài xế “ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại” (Para, para, para!), ngài xuống xe hỏi thăm và ban phép lành cho cô. Nhóm y tế của ngài cứu cấp trong khi chờ đợi xe cứu thương tới.

Ông Bruno Villalobos, giám đốc đội hiến binh Carabineros đã đến Bệnh viện đa khoa Iquique để thăm cô.

807    20-01-2018