Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Cơ quan Thông tin Tài chính Vatican tin tưởng giám đốc Ruzza

Ngày 23/10, Cơ quan Thông tin Tài chính của Toà Thánh (gọi tắt là AIF) ra thông cáo “tái khẳng định sự tin tưởng hoàn toàn” vào giám đốc Tommaso Di Ruzza.

Trước đó, theo thông cáo ngày 01/10 của Văn phòng Báo chí Toà thánh, ông Tommaso Di Ruzza, giám đốc Cơ quan Thông tin Tài chính, và bốn nhân viên khác bị Quân đoàn Hiến binh Vatican khám xét để điều tra về các hoạt động tài chính đáng ngờ liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý nước ngoài khác nhau.

Thông cáo mới hôm qua của AIF cho biết: “Ngay sau những sự kiện này, chủ tịch AIF, ông René Brülhart, sau khi tham vấn ​​các thành viên của Hội đồng Quản trị, đã bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ để hiểu đầy đủ về hoạt động liên quan của AIF. Trên cơ sở điều tra nội bộ này, Hội đồng Quản trị đã thấy rằng: Thứ nhất, hoạt động do AIF và giám đốc AIF thực hiện đã tuân thủ thể chế nghiêm ngặt và được thực hiện đúng Quy chế của AIF. Thứ hai, trong việc thực hiện phận vụ của mình, cả giám đốc lẫn các nhân viên của AIF, không ai thi hành chức năng cách sai phạm hoặc thực hiện bất kỳ hành vi không đúng nào khác”.

Thông cáo kết luận: “Do đó hội đồng quản trị tái xác nhận sự tin tưởng hoàn toàn vào năng lực chuyên môn và sự liêm chính của giám đốc, và hơn nữa, khen ngợi ông về hoạt động thể chế được thực hiện trong việc xử lý vụ việc cụ thể này. Khi tiếp tục tiến hành các hoạt động trong nước và quốc tế, AIF vẫn hoàn toàn hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền. Hội đồng quản trị của AIF tin tưởng rằng những hiểu lầm tiềm ẩn sẽ sớm được làm rõ.”

Từ đầu tháng, năm người, bao gồm cả giám đốc Ruzza, đã bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra. Một rò rỉ đáng tiếc đã dẫn đến việc xuất bản không chỉ tên mà còn các bức ảnh của những người liên quan, mà giả định là vô tội trong khi chờ thời gian và kết quả cuộc điều tra nhằm dựng lại những gì đã xảy ra. (CSR_6254_2019)Văn Yên, SJ - Vatican News

349    25-10-2019