Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Cố sống như thiên thần

Thứ Sáu tuần XXV TN  

 

Ga 1, 47-51

CỐ SỐNG NHƯ THIÊN THẦN

 

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabrie và Raphae, đây là tên tuổi của ba vị Thiên thần đã được Thánh Kinh nhắc đến nhiều lần, và khi nói đến các Thiên thần là nói đến vô số. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ của Ngài về sự hiện hữu của các Thiên thần, đây chính là mầu nhiệm gắn liền với những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Khi tự tỏ bày cho loài người, Thiên Chúa cũng một trật mạc khải cho chúng ta thế giới của các Thiên thần.

          Chúa dựng nên các thiên thần để hầu cận và hưởng hạnh phúc với Chúa. Nhưng trước khi cho các thiên thần hưởng hạnh phúc vĩnh viễn, Chúa để cho các ngài trải qua một cuộc thử thách để xem các ngài có trung thành với Chúa không.

Thiên Chúa đã tạo dựng nên các Thiên Thần, các đấng là những thiên sứ của Thiên Chúa. Mỗi Thiên Thần đều có một chức vị khác nhau.  Chúng ta phải luôn nhớ đến các ngài và cầu nguyện với các ngài.  Chúng ta có Thiên Thần Bổn Mạng là Đấng luôn đi bên cạnh đời chúng ta, lo lắng, dẫn dắt chỉ bảo chúng ta đi trong đường lành.  Khi phạm tội các Thiên Thần cầu nguyện và dẫn dắt chúng ta trở về với Chúa.  Các ngài đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta.  Chúng ta không thể sống mà không có các Đấng ấy.

Và thuật ngữ Thánh kinh dùng để gọi các Thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả”; theo thư Do thái 1,14, các Thiên thần là những thần linh phục vụ cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được cứu giúp.

Cựu Ước cũng gọi họ là “Các Thánh” hay là “những người con của Thiên Chúa”. Nổi bật nhất giữa các Thiên thần là các đấng Micae, Kêrubim và Sêraphim (số ít là Kêrub và Seraf). Vài đấng được gọi tên là:

Micae, có nghĩa: “Ai ví bằng Thiên Chúa”

Gabriel, có nghĩa: “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa”.

Raphae, có nghĩa: “Thiên Chúa cứu giúp”.

Thánh lễ hôm nay bắt nguồn từ lễ thánh hiến Đền thờ Micae trên đường Via Salaria ở Rôma. Ngày hôm nay cùng với Tổng lãnh Thiên thần Micae, Hội Thánh cũng mừng chung hai Tổng lãnh Thiên thần Gabrie và Raphae, theo lịch xưa, các Ngài được mừng vào những ngày 24-03 và 24-10.

Trang Tin mừng hôm nay (Ga 1,47-51), chúng ta nghe và rồi nếu khai triển những gì liên hệ đến vị Tông đồ này, chúng ta có câu truyện về cuộc hội kiến đầu tiên giữa ông với Chúa Giêsu. Và có lắm điều để nói. Nhưng để khai triển về các thiên thần, cách riêng về 3 Tổng lãnh thiên thần mà Giáo Hội hôm nay mừng kính, thì ít quá. Chỉ có một câu cuối, khi Chúa trả lời cho Natanaen là: Ông sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa sẽ lên xuống trên Con Người.

Qua mầu nhiệm nhập thể, Con Một Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm cho sự cứu rỗi của nhân loại và thông qua sự cứu rỗi và mầu nhiệm Phục Sinh đã mở rộng con đường cho tất cả nhân loại bước vào một mối liên hệ mới là trở nên các con cái của Ngài. Con Một Thiên Chúa đã mở rộng con đường cho nhân loại đi vào Nước Trời cũng như mang Nưới Trời vào thế gian và vào trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, điều đó có nghĩa là Nước Trời hiện diện ở những ai đi tìm kiếm và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa.

Theo chương trình Chúa quan phòng, các thiên thần góp phần cai quản vũ trụ của Đấng Toàn Năng như những vị ‘anh hùng dũng mạnh làm theo lời Thiên Chúa, sẵn vâng theo tiếng Người phán ra’ (Tv 102). Đấng Tạo Hoá đặc biệt ủy thác cho các thiên thần bản mệnh chăm sóc và giữ gìn mỗi người chúng ta. Các thiên thần bản mệnh đặc biệt giúp đỡ những vị giữ vai trò quan trọng đối với phần rỗi của chúng ta, chẳng hạn như các linh mục. Các thiên thần dâng lời thỉnh xin và cầu nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa để mưu ích cho chúng ta. Sứ mạng các sứ thần Thiên Chúa cũng vươn rộng đến toàn thể các quốc gia. Nhân loại kêu cầu đến các thiên thần và tổng thần hằng ngày hằng giờ, trong các thánh lễ, để chúc tụng vinh quang Thiên Chúa khắp trần gian.

Ta có thể thấy hình ảnh thiên thần lên xuống trên thang nói lên sứ mạng của các ngài là làm trung gian giữa trời và đất. Theo Kinh Thánh, sứ mạng này rất đa dạng. Các thiên thần được sai đến thế gian để thi hành một ý định của TC, hoặc để chuyển lên TC những lời kinh và ước vọng của con người.

Riêng về 3 vị Tổng lãnh thiên thần được kính nhớ hôm nay, chúng ta không ai không biết chuyện Raphaen được sai đi giúp đỡ cha con Tôbia, Micaen được sai đi gìn giữ và bảo vệ các tín hữu chống lại Satan, Gabrien được sai đi truyền tin cho Đức Maria. Chúng ta chỉ nhắc lại vài sự kiện điển hình thôi. Dĩ nhiên, còn bao nhiêu việc khác mà Kinh Thánh nói rõ hay ám chỉ, vì lên xuống trên thang không phải chỉ có một thiên thần, nhưng là có nhiều, và lên xuống liên tục, như Giacóp thấy trong thị kiến.

Các thiên thần không còn lên xuống trên chiếc thang vật chất, nhưng là lên xuống trên Con Người là chính Chúa Giêsu. Bởi vì, thay cho chiếc thang nối liền trời đất, giờ đây là chính Chúa Giêsu nối liền trời đất, kết hợp Thiên Chúa với nhân loại. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, đưa thiên giới xuống giữa lòng nhân loại. Và nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Ngài đã làm cho nhân loại được tham dự vào sự sống của thiên giới. Thay cho chiếc thang và hoạt động của các thiên thần làm trung gian, giờ đây chính Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian, và là Đấng Trung Gian duy nhất, đem ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho chúng ta, và cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, cùng với chúng ta dâng những lời kinh khẩn nguyện phụng thờ Thiên Chúa.

Sứ mệnh cao cả này, chỉ mình Con Thiên Chúa mới có thể thực hiện. Thế nên giờ đây, các thiên thần chỉ còn là những phụ tá của Chúa Giêsu, tháp tùng Ngài, đặc biệt tháp tùng trong một biến cố mà Chúa báo trước cho các đệ. Đó là ngày Chúa trở lại trong vinh quang sau này.

Qua Con Một của Ngài là Chúa Giêsu, Cha đã chỉ đường cho chúng con bước vào Nước Trời như chính Cha đã mạc khải cho các tổ phụ và các tông đồ. Xin Cha cũng tỏ lộ Cha cho tất cả chúng con để chúng con biết làm sáng Danh Cha qua cuộc sống chứng tá hằng ngày. Xin cho chúng con luôn tìm thấy niềm hân hoan trong sự hiện diện của Cha để tận hưởng niềm hạnh phúc và sự sống muôn đời nơi Nước Trời.

Các thiên thần đã mở đường trung gian. Chúa Giêsu đã thực hiện vai trò trung gian cách tuyệt hảo. Nhưng con đường này vẫn còn tiếp tục cho Giáo Hội, cho chúng ta hôm nay, cho đến khi mọi sự được nên trọn trong Chúa.

Ngày nay hơn lúc nào hết, ta cần noi gương Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e quyết tâm chiến đấu với ma quỉ, không nhượng bộ trước bất cứ cám dỗ nào. Trong cuộc chiến đấu mới, chiến đấu với ma quỉ cũng là chiến đấu với chính bản thân mình. Vì ma quỉ đã lẻn vào trong những ngõ ngách kiêu căng, gian tham, nhu nhược, lười biếng, tăm tối của tâm hồn. Vì thế muốn chiến thắng ma quỉ phải chiến thắng chính mình.

 

 

2106    29-09-2017