Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Con đường mang tên Giêsu

CON ĐƯỜNG MANG TÊN GIÊSU - LỜI CHÚA: Ga 14,1-6

Những ngày gần đây, người ta nói nhiều về đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” và người ta cho rằng, giáo lý hoạt động của “Hội Thánh đức Chúa trời mẹ” thì mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân.

Thế nên, trong cuộc sống, có rất nhiều người đã chỉ đường nhưng thực tế “đường đi không tới” vì họ cũng chỉ là những con người đang mày mò tìm đường. Đôi khi chính họ cũng không biết rõ đường mình đi là gì, mục đích sẽ tới đâu; và giữa tranh sáng tranh tối đó, chỉ có một mình Chúa Giêsu dám tuyên bố “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.

Trong Tin mừng hôm nay, khi tông đồ Tôma đã hỏi Chúa: Thưa Thầy chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường, thì Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ nơi phải đến và con đường dẫn đến là chính Ngài, điều quan trọng là hãy sống với Ngài và gắn bó với Ngài, cả những khi gặp gian nan thử thách. Thành ra, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các môn đệ:  Tâm hồn anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy.

Đường về quê trời có nhiều chông gai, thử thách, nhưng chúng ta có thể vượt qua dễ dàng, nếu chúng ta biết để Chúa hướng dẫn và biết cộng tác với ơn Chúa.

Xin cho chúng ta đừng cậy vào sức riêng, nhưng biết thay đổi suy nghĩ và con tim để cộng tác tích cực vào sự hướng dẫn của Chúa. Thế nên, đi trên con đường mang tên Giêsu, ta sẽ tới đích, ta sẽ đạt được sự sống trường sinh. Vì Ngài là Thiên Chúa, và lời chứng của Ngài là chân thật, là con đường dẫn tới Chúa Cha cội nguồn hạnh phúc trường sinh.

Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa Giêsu để nhờ Chúa, chúng ta đạt tới sự sống muôn đời. Amen.

1201    26-04-2018