Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Con Tưởng

Con Tưởng

 

Con tưởng rằng con đã chọn Chúa

Chọn hi sinh dâng hiến cuộc đời

Chọn Thánh Giá cùng Ngài bước tiếp

Chọn yêu thương phục vụ mọi nơi.

                                    Con tưởng rằng con đã chọn Chúa

                                    Chọn xin vâng từ bỏ mình đi

                                    Chọn nghèo khó chẳng tham lợi gì

                                    Chọn khiết tịnh để nên tinh tuyền.

Con tưởng rằng con đã chọn Chúa

Chọn tha nhân từ bỏ bản thân

Chọn ra đi, chứng nhân muôn thuở

Chọn bình an để quên khổ sầu.

                                    Con tưởng rằng con đã chọn Chúa

                                    Bỏ sau lưng thế sự phù vân

                                    Bỏ gia đình, tình tài sự nghiệp

                                    Để cuộc đời theo Chúa dấn thân.

Nhưng Chúa ơi! Con thật yêu đuối

Đôi khi con vẫn chọn chính mình

Dù bên đời Ngài luôn dìu bước

Và hằng bên con mỗi hành trình

                                    Cảm tạ Chúa đã thương chọn gọi

                                    Để con nên chứng tá tình yêu

                                    Nên muối men ướp mặn cho đời

                                    Nên ánh sáng khơi nguồn sự sống.

Con nguyện xin một đời theo Chúa

Không phụ tình Ngài đã thương ban

Quên tất cả phù vân trần thế

Để trọn tình yêu Chúa chứa chan. TL

645    31-01-2018