Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Công bố các qui luật tu chính về những tội nặng

ilyustracyynaefota
 Bộ Giáo lý đức tin | Vatican News

Hôm ngày 07 tháng Mười Hai năm 2021, các qui luật tu chính về các tội nặng nghịch đức tin và luân lý dành quyền xét xử cho Bộ giáo lý đức tin, đã được Bộ này công bố.

Qui luật gồm 29 điều khoản, sửa đổi các qui luật do thánh Gioan Phaolô II ban hành cách đây 20 năm (30/4/2001), rồi được Đức Biển Đức XVI thay đổi ngày 21 tháng Năm năm 2010, gần đây được Đức Thánh cha Phanxicô thay đổi ngày 11 tháng Mười vừa qua.

Việc thay đổi này nhắm hòa hợp các qui luật với cuốn VI của Bộ giáo luật được tu chính và công bố với tự sắc “Pascite gregem Dei”, Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa, được Đức Thánh cha công bố ngày 23 tháng Năm năm nay và có hiệu lực từ ngày 08 tháng Mười Hai này (2021).

Tiếp đến, bộ qui luật tu chính này tiếp nhận nhiều thay đổi trong các luật lệ được ban hành từ năm 2016 đến nay, nhắm bảo vệ hữu hiệu hơn các thiện ích lớn của Giáo hội là đức tin, sự thánh thiêng của các bí tích, và đời sống của những người yếu thế nhất, như các trẻ vị thành niên thiếu sử dụng hoàn toàn lý trí.

Sau cùng, Bộ Giáo lý đức tin muốn cải tiến các thủ tục xét xử của Giáo hội về các tội ác dành quyền cho Bộ này, trong đó có các tội nặng chống lại luân lý và việc cử hành bí tích, dựa trên kinh nghiệm 20 năm qua.

Trong số những thay đổi quan trọng nhất trong các qui luật mới, có sự phân biệt rõ ràng hơn giữa vụ xét xử trong tòa án và xét xử bằng sắc lệnh ngoài tòa án. Ngoài ra, có dự trù việc đệ trình vụ án trực tiếp lên Đức Thánh cha để ngài quyết định sa thải khỏi hàng giáo sĩ và chuẩn chước luật độc thân, các lời khấn dòng. Tiếp đến, thời hạn khiếu nại hay kháng án được gia hạn từ một tháng lên sáu mươi ngày. Sau cùng, luật qui định về sự cần thiết của người “bảo trợ” giúp bị cáo trong giai đoạn bị xét xử.

Các tội nặng dành quyền xét xử cho Bộ Giáo lý đức tin:

Trong khoản từ số 2 đến số 6, qui luật liệt kê các tội nặng thuộc quyền xét xử của Bộ là tội rối đạo, bỏ đạo, ly giáo, tội xúc phạm nặng nề đến Thánh Thể, mang và giữ Mình Thánh Chúa với mục đích phạm thánh, đồng tế với các thừa tác viên của các cộng đoàn Giáo hội không có sự Tông truyền (như Tin lành) và không nhìn nhận bí tích truyền chức thánh, các tội phạm đến đặc tính thánh thiêng của bí tích giải tội, giải tội cho đồng phạm về điều răn thứ sáu, giả bộ ban phép giải tội, vi phạm trực tiếp và gián tiếp bí mật tòa giải tội, truyền chức linh mục cho một phụ nữ. Đặc biệt điều số 6 nói về tội lỗi giới răn thứ 6 với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi và người chậm trí, thủ đắc, trình bày, lưu trữ và phổ biến các hình ảnh dâm ô trẻ vị thành niên.

(Sala Stampa 7-12-2021)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (07/12/2021)

547