Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Công bố Tông Hiến Episcopalis Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô

Hôm 18 tháng 9, Tòa Thánh đã công bố Tông Hiến Episcopalis Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm mở rộng quyền hạn và thẩm quyền của Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Tông Hiến Episcopalis Communio, gồm 27 điều khoản mở rộng vai trò của Thượng Hội Đồng như là một cơ quan cố vấn và đề nghị rằng các quyết định của Thượng Hội Đồng Giám Mục, sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn, sẽ trở thành một phần trong huấn quyền của Hội Thánh.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng khi đưa ra Tông Hiến này, ngài hy vọng sẽ làm cho Thượng Hội Đồng Giám Mục trở nên “một công cụ đặc quyền hơn bao giờ trong việc lắng nghe dân Chúa”. Ngài viết rằng các Giám Mục nên tham khảo ý kiến của các tín hữu trước khi tham gia vào các cuộc thảo luận tại Thượng Hội Đồng Giám Mục. Như thế, theo Đức Thánh Cha, Thượng Hội Đồng sẽ là “một biểu hiện đặc biệt của việc hiện thực hoá hiệu quả sự quan tâm chăm sóc của hàng giám mục đối với toàn thể Giáo Hội.”

Tông Hiến Epicopalis Communio cũng mở rộng vai trò của vị Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, từ việc chuẩn bị cho các cuộc họp đến việc theo dõi các kết luận của Thượng Hội Đồng. Tài liệu cho biết vị Tổng Thư ký có thể triệu tập các cuộc họp trước các phiên họp của các Giám Mục, và sau khi Thượng Hội Đồng kết thúc Ban Thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục chịu trách nhiệm “thực hiện các quyết nghị của Thượng Hội Đồng Giám Mục.” Do đó, mặc dù Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các giám mục giáo phận trong các cuộc tham vấn tại Thượng Hội Đồng Giám Mục, trong thực tế, tài liệu mới dường như trao quyền lớn hơn cho cơ quan Vatican chịu trách nhiệm tổ chức Hội đồng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường kêu gọi một sự quản trị Giáo Hội phổ quát mang tính “thượng hội đồng” lớn hơn, cũng nhấn mạnh thẩm quyền của Thượng Hội Đồng khi đề cập đến các vấn đề tín lý. Ngài viết: “Nếu được vị Giáo Hoàng Rôma chuẩn y một cách rõ ràng, tài liệu cuối cùng [của một Thượng Hội Đồng Giám Mục] sẽ được kể vào số các Hấn Quyền thông thường của Người kế vị Thánh Phêrô.”

Nhiều quan sát viên tỏ ý lo ngại rằng Tông Hiến Episcopalis Communio mang một số dấu hiệu vội vàng vì chỉ được công bố một vài tuần trước khi Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên được khai mạc tại Rôma để thảo luận về tuổi trẻ và ơn gọi. Tài liệu này cũng chỉ mới được công bố chỉ bằng tiếng Ý. Các bản dịch bằng các ngôn ngữ khác sẽ được công bố sau.


Source: Catholic World News New papal document expands powers of Synod of Bishops Đặng Tự Do


749    19-09-2018