Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Công Giáo Pháp phản đối dự luật đạo đức sinh học.

Trong phiên họp ngày 16/09/2019 tại Học viện Bernardins (Paris), Hội đồng Giám mục Pháp lên tiếng chống lại dự luật đạo đức sinh học (projet de loi de bioéthique) cho phép phụ nữ đồng tình luyến ái và độc thân có con. Dự luật này sẽ được Quốc hội thảo luận ngày 24/09/2019.

Đức TGM Eric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ sự quan ngại của các Giám mục. Hàng giáo phẩm Pháp hy vọng Quốc hội sẽ lắng nghe ý kiến của hàng giáo phẩm.

Đức TGM Tổng Giáo phận Paris Michel Aupetit, xuất thân là một bác sĩ, e ngại khởi đầu kỷ nguyên khoa học lạc đạo. Nếu dự luật được thông qua sẽ làm thay đổi vai trò của bác sĩ, y sĩ chỉ còn là một nhân viên kỹ thuật phục vụ cho thú vui thân xác.

Đức Cha Pierre d’Ornellas mượn phát biểu của mục sư Martin Luther King: ‘‘I have a dream’’ khi cho rằng để kiến tạo thế giới ngày mai, chúng ta đừng để cho các kỹ thuật tác hại đời sống.

Ông Bertrand Lionel-Marie, một giáo dân có mặt trong buổi họp đã cảnh báo mô hình đạo đức sinh học của Pháp đang hủy hoại xác hồn các gia đình.

Giáo hội Pháp sẽ huy động các giáo dân tham dự cuộc mít tinh vào ngày 06/10 sắp tới để bảo vệ các giá trị nhân bản và thăng tiến xã hội. Đức Cha Eric de Moulins-Beaufort cho biết ngài tán thành xu hướng của các giáo dân muốn tập hợp đông đảo vào ngày 06/10.

Sau cùng, Đức TGM Aupetit cho biết Giáo hội có các phương cách hành động để Quốc hội lắng nghe quan điểm của hàng giáo phẩm.

Lê Đình Thông

309    19-09-2019