Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Công giáo và Chính thống giáo tiếp tục đối thoại.

  

 Từ ngày 5 đến 9 tháng Chín 2017 tại Leros, Hy Lạp, Đức Tổng giám mục Chính thống Paisios (Aravantinos) thuộc Toà thượng phụ Constantinopolis sẽ tiếp đón Nhóm Điều phối thuộc Uỷ ban hỗn hợp Quốc tế Đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống nhóm họp tại đây.

Các buổi họp do Đức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, và Đức Tổng giám mục Telmessos Job (Getcha) thuộc Toà thượng phụ Constantinopolis, đồng chủ trì.

Cuộc gặp gỡ tại Leros tiếp nối cuộc gặp gỡ hồi tháng Chín năm ngoái trong Khoá họp toàn thể tại Chieti, Italia, từ ngày 15 đến 22 tháng Chín 2016. Kết thúc Khoá họp này, các thành viên của Uỷ ban hỗn hợp Quốc tế Đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đã thông qua Tuyên bố chung mang tên “Tính công nghị và Quyền tối thượng trong thiên niên kỷ đầu tiên: Hướng tới một hiểu biết chung trong Sứ vụ Hiệp nhất của Giáo hội.

 

Minh Đức
1863    09-09-2017