Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Công minh, nhân hậu, và kiên nhẫn lắng nghe

TUẦN XVII
St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13

 
chua giesu 91Lời Chúa trong Chúa Nhật 17 thường niên hôm nay cho ta thấy rõ khuôn mặt của Thiên Chúa; một Thiên Chúa công minh không bao giờ để người lành thánh chịu chung số phận với kẻ tội lỗi; một Thiên Chúa luôn bao dung nhân hậu với tội nhân và sẵn sàng vì sự công chính của người này mà tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác; một Thiên Chúa luôn kiên nhẫn lắng nghe lời cầu xin của con người và kíp thời ban những hồng ân cần thiết cho hết thảy những ai khiêm tốn chạy đến với Người bằng lòng tin tưởng.
 
- Thiên Chúa xét xử công minh, không để người công chính thiệt thòi hoặc chịu chung số phận với tội nhân. Thật vậy, khi được biết Thiên Chúa có ý định thiêu hủy thành Xôđôma và Gômôra vì tội lỗi của họ, ông Abraham đã thưa cùng Chúa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” Quí ông bà có biết Chúa đáp lại lời Abraham thế nào không? Chúa nói: “Nếu Ta tìm được trong thành Xơđôm 50 người lành thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho cả thành đó.” Không những Chúa không để người lành phải chung số phận với tội nhân mà còn luôn dành cho họ những phần phúc lớn lao ở đời này và đời sau.

- Thiên Chúa không chỉ xét xử công bằng mà còn luôn bao dung và nhân hậu. Sợ rằng cả thành Xôđôma không đủ số 50 người lành, ông Abraham mặc cả trả giá với Chúa. Nếu trong thành không đủ 50 người công chính mà chỉ có 45 hoặc 40 hoặc 30 hoặc 20 hoặc 10 thì Chúa có tha thứ cho cả thành không? Với những con số ông Abraham đưa ra dù rất ít ỏi so với số lượng lớn của cả thành, Thiên Chúa đều chấp nhận tha thứ cho thành. Như thế, rõ ràng Thiên Chúa rất nhân hậu và khoan dung. Ngài sẵn sàng vì một số ít người công chính mà tha thứ cho mọi tội nhân. Chỉ cần đến 10 người lành thì Chúa cũng sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm cho cả thành dù tội lỗi của họ quá lớn đã kêu thấu tới tai Chúa. 

- Thiên Chúa kiên nhẫn lắng nghe và ban ơn cho những ai kiên nhẫn cầu nguyện. Ông Abraham không chỉ thân thưa với Thiên Chúa một lần mà tới sáu lần. Sau mỗi lần ông mặc cả thì số người công chính lại giảm xuống. Đầu tiên ông xin với Thiên Chúa nếu trong thành có 50 người lành thì xin Chúa tha thứ cho thành, rồi xuống còn 45, 40, 30, 20, và cuối cùng chỉ còn có 10 người. Vậy mà Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn lắng nghe và sẵn sàng trao cho ông điều ông cầu xin: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần nữa thôi: giả như tìm được 10 người thì sao?” Chúa đáp: “Vì 10 người đó, Ta sẽ không phá hủy thành Xôđôma.” Vâng, Thiên Chúa kiên nhẫn lắng nghe và sẵn sàng ban cho con người những gì họ cầu xin.

- Về điểm này Chúa Giêsu đã nói rất rõ trong đoạn Tin Mừng khi Ngài kể cho dân chúng nghe dụ ngôn người bạn đến nhà người bạn vay bánh vào đêm khuya. Dù người bạn không vì tình bạn thức dậy lấy bánh trao cho người bạn thì cũng vì sự cuối rầy của người này mà thức dậy trao cho người bạn những gì anh ta cần. Từ dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu đã kết luận: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho.” Có cha mẹ nào lỡ từ chối lời xin tha thiết của con cái mà lại không trao cho chúng những gì tốt nhất có thể huống chi Thiên Chúa là cha nhân lành, quyền năng và đầy tình thương lại không ban điều quí nhất chúng ta. Điều quí nhất, lớn lao nhất mà Ngài ban tặng cho chúng ta nếu chúng ta biết tin tưởng vào Ngài là Chúa Thánh Thần “Phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là một Thiên Chúa công minh, giàu lòng khoan dung tha thứ, kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng đổ tràn hồng ân cho những ai tin tưởng cầu xin Người. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hãy tin tưởng chạy đến với Chúa bằng tấm lòng khiêm tốn và chân thành. Thiên Chúa không để cho chúng ta thiếu thốn bất cứ ơn gì cần thiết và chính đáng cho đời sống tự nhiên cũng như đời sống siêu nhiên của chúng ta vì như Chúa Giêsu đã nói “ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ của thì sẽ mở cho”. Chúng ta cũng được mời gọi đối xử công bằng với tha nhân, sẵn sàng tha thứ và kiên nhẫn với họ như Chúa đã công bằng, tha thứ và kiên nhẫn với chúng ta. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta thực hiện những gì Chúa dạy hôm nay. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

1557    28-07-2019