Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Công nghị Tuyên Thánh ngày 19/5: ĐGH Phaolô VI và ĐTGM Romero được tuyên thánh ngày 14 tháng 10.


Lúc 10h sáng thứ Bẩy 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa Công nghị Tuyên Thánh cùng với các Hồng Y đang có mặt tại Rôma. Công nghị đã đồng thanh biểu quyết tuyên thánh cho 6 vị:

Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục (Giovanni Battista Montini)
Đức Tổng Giám Mục Oscar Arnulfo Romero Galdámez, tử vì đạo.
Cha Francesco Spinelli, linh mục triều, đấng sáng lập dòng các Nữ Tu Chầu Thánh Thể;
Cha Vincenzo Romano, linh mục triều;
Chị Maria Katharina Kasper, nữ tu sáng lập dòng Nữ tì khó nghèo của Chúa Giêsu Kitô;
Chị Nazaria Ignacia của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu (nhũ danh: Nazaria Ignacia March Mesa), nữ tu sáng lập dòng các Thập Tự Quân Truyền Giáo của Giáo Hội. 

Trong công nghị, Đức Thánh Cha đã truyền ghi tên các vị Chân Phước này vào sổ bộ các Thánh vào ngày 14 tháng 10, 2018.

Cũng trong ngày 14 tháng 10, trong thời gian Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên kéo dài từ 3 đến 28 tháng 10, sẽ diễn ra lễ Tuyên Thánh cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero. Đ T Do

313    21-05-2018