Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Cộng tác với ơn Chúa để nên hoàn thiện

CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA ĐỂ NÊN HOÀN THIỆN – Lời Chúa Ga 17,11b-19

Đoạn Tin mừng Gioan hôm nay, tiếp tục với đoạn Tin mừng hôm qua, tường thuật lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha cho các môn đệ, và qua lời cầu nguyện này, ta thấy Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần 2 cụm từ “gìn giữ” và “thánh hoá”; tức là Chúa Giêsu cầu xin với Chúa Cha gìn giữ và thánh hoá các môn đệ.

Trong thời gian ở với các mộn đệ, Chúa Giêsu đã dạy dỗ và hướng dẫn các ông; để rồi, trước khi đi vào cuộc thương khó và phục sinh để trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha tiếp tục gìn giữ các môn đệ trong “danh của Chúa”, nghĩa là Chúa Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ luôn sống trung thành, sống trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, cho dù họ có phải gặp nhiều gian nan thử thách khi loan báo Tin mừng, hay khi phải sống giữa “thế gian”, giữa thế giới luôn có sự thù ghét những ai thuộc về Đức Kitô.

Và ngoài việc xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, Chúa Giêsu còn xin Chúa Cha thánh hoá các ông trong chân lý, nghĩa là thánh hóa các môn đệ trong lời của Chúa vì “lời Cha là Chân Lý”, để từ đó, các môn đệ sẽ luôn sống trong sự thật và tiếp tục rao truyền sự thật. Thật cảm động trước tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Ngài ưu tư lo lắng cho họ. Ngài dạy dỗ họ cặn kẽ và cầu xin Chúa Cha tiếp tục gìn giữ họ.

Trong cuộc sống hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục gìn giữ và thánh hoá mỗi người chúng ta trong ân nghĩa của Chúa, để chúng ta có thể sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, sống giữa thế gian nhưng ta không bị những thói hư tật xấu của thế gian lôi kéo. Ơn Chúa vẫn tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta, tuy nhiên, ta có đủ can đảm để cộng tác với ơn Chúa mà tránh khỏi các cơn cám dỗ của thế gian, hay ta lại dễ dàng, nuông chìu và lại thích được cám dỗ. Đó là sự chọn lựa của mỗi người. 

Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sống theo Lời của Chúa dạy để mỗi ngày chúng con biết hoàn thiện mình mỗi ngày. Amen.

934    15-05-2018