Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Công thức để có một thượng hội đồng thành công

 

 

Đức Phanxicô gởi một sứ điệp video cho thượng hội đồng Buenos Aires

Các thượng hội đồng không phải chỉ diễn ra ở Rôma, ngày 27 tháng 10 – 2018 Đức Phanxicô đã gởi một sứ điệp qua video cho thượng hội đồng đầu tiên của tòa giám mục Buenos Aires, nhân kỷ niệm 400 năm ngày thành lập tòa giám mục Buenos Aires, Argentina. Ngài giải thích, Tám Mối Phước Thật và cầu nguyện đảm bảo cho sự thành công của một thượng hội đồng.

Theo ngài, một thượng hội đồng dựa trên bộ ba: “Gặp gỡ, lắng nghe và suy nghĩ”. Và cũng theo ngài, giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn thứ nhì , vì phải biết lắng nghe thực sự, không nghĩ ngay lập tức là phải có câu trả lời mang đến. Thái độ thích ứng là “mục vụ tông đồ của thính giác”.

Điều quan trọng trên tất cả là cầu nguyện

Phúc Âm cho các “đảm bảo không sai lầm” để có được thành công cho thượng hội đồng: Tám Mối Phước Thật (Mt 5, 3-12). Nếu mỗi ngày các người tham dự thượng hội đồng đều đọc đoạn Phúc Âm này thì cuộc gặp gỡ “sẽ không thất bại”. Và trên tất cả, quan trọng là phải cầu nguyện. Nếu một thượng hội đồng có tinh thần cầu nguyện chắc chắn thượng hội đồng đó sẽ chiến thắng”.

Tuy nhiên Đức Phanxicô cảnh báo, một thượng hội đồng có thể đối diện với ba “khó khăn”. Khó khăn đầu tiên là “nạn giáo quyền”. Đây là hành động sai trái trong Giáo hội. Khó khăn thứ nhì là “thời thượng thiêng liêng” được làm thuận lợi bởi các ý thức hệ “đô hộ”. Khi áp đặt lên một người các “tiêu chuẩn không nhân bản, không tổ quốc, không có tinh thần kitô”. Cuối cùng khó khăn thứ ba là “ngồi lê đôi mách” tương tự như bệnh sởi hay lây lan.

Marta An Nguyễn dịch

260    29-10-2018