Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Công thức đơn giản của Thánh Phaolô để giữ gìn sự hiệp nhất

stpaul
 Public Domain


Trong Thư gửi
Tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô đưa ra một chỉ dẫn đơn giản nhưng hữu hiệu để giữ gìn sự hiệp nhất.

Đó là một nỗ lực đáng khen ngợi nhằm phấn đấu cho sự hiệp nhất trong thế giới của chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được. Sự hiệp nhất đòi hỏi sự cộng tác từ cả hai bên và đây có thể là một nhiệm vụ lâu dài và gian khổ.

Trong Thư gửi Tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô đã đưa ra một công thức đơn giản nhưng sâu sắc để đạt đến sự hiệp nhất. Ngài mô tả những điều cần thiết để duy trì sự hiệp nhất và cách để tiếp tục gìn giữ nó.

"Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhauhãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người." (Ep 4,1-6)

Lời khuyên của anh ấy khá đơn giản, nhưng rất khó thực hiện!

Lời khuyên này có nghĩa là chúng ta phải hạ mình trước người khác và cư xử với người khác bằng sự hiền từ, nhẫn nại và yêu thương. Thường thì chúng ta lại thiếu đi một trong những thành phần chính yếu như thế và mỗi lần chúng ta mắc lỗi, thì điều này lại đe dọa đến sự hiệp nhất.

Trên hết, chúng ta phải gắn bó chính mình với Đức Kitô và để Thiên Chúa liên kết chúng ta lại với nhau trong một mối dây liên kết không gì có thể phá vỡ được.

"Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái... Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện." (Ep 4,15-16.23)

Nếu có thể làm theo công thức của Thánh Phaolô, thì chúng ta sẽ tiến gần đến sự hiệp nhất hơn bao giờ hết.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (08/6/2020)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

659    29-06-2022