Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Cử chỉ tế nhị của Đức Phanxicô với người thông dịch của mình

Đức Phanxicô trong lần gặp nhóm Ladarô và buổi video-hội thảo ngày thứ sáu 29 tháng 5 tại Nhà Thánh Marta.

Ngày thứ sáu 29 tháng 5, khi tham dự buổi video-hội thảo với các nhóm Ladarô, nhóm của những người cùng thuê nhà chung gồm người vô gia cư và các bạn trẻ vừa tốt nghiệp, Đức Phanxicô đã có cử chỉ tế nhị với thông dịch viên của mình.

“Ta khát, các ngươi đã cho uống… mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy (Mt 25, 35). Một lời hứa Đức Phanxicô không xem nhẹ và ngài đã thực hiện trong lần gặp các bạn trẻ nhân kỷ niệm mười năm thành lập tổ chức Ladarô. Đức Giám mục phong tục giáo phận Lyon, Emmanuel Gobilliard, có mặt trong buổi họp này đã kể chuyện, sau khi nói rất nhiều, Đức Phanxicô xin một ly nước. Và trong khi các bạn trẻ tham dự chờ ngài uống một mạch ly nước thì ngài lại đưa ly nước cho cô thông dịch, người cũng nói nhiều như ngài. Một tấm gương cho các bạn tham dự để họ luôn có “Tin Mừng trong lòng!”

Trên trang Twitter của Đức Giám mục phụ tá giáo phận Lyon, Emmanuel Gobilliard:

Ngạc nhiên trong ngày! Buổi video-hội thảo của Đức Phanxicô với các bạn cùng thuê phòng của tổ chức Ladarô, Đức Phanxicô xin chúng ta luôn có tinh thần “Tin Mừng trong lòng!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

337    03-06-2020