Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Cuộc gặp gỡ giới trẻ ở Lourdes trong cái nhìn hướng đến Thượng Hội Đồng Giám mục

 

Lourdes, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ Công giáo Pháp năm nay - AFP


- Cầu nguyện, ca hát, kể chuyện: đây là tinh thần của các buổi gặp gỡ giới trẻ tại Pháp được hội Fraternel tổ chức và được các giám mục Pháp quảng bá và cổ vũ. Một truyền thống có từ năm 1908. Hoạt động được diễn ra ở Jambville trong những năm lẻ đã thu hút các bạn ở độ tuổi 13-15 và ở Lourdes trong những năm chẳn dành cho các bạn ở độ tuổi từ 15-18.

"Đừng sợ, Ngài gọi bạn!" là khẩu hiệu được chọn trong năm nay cho cuộc hành hương đến thành phố Đức Maria của các bạn trẻ. Tại đây, trong những ngày này, mười nghìn học sinh trung học từ Paris đến, với 166 xe buýt và hai xe lửa đặc biệt. Các bạn thảo luận, tập trung vào chủ đề "người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi" theo như định hướng của Thượng Hội đồng Giám mục tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng mười.

Tại Lourdes, các sinh viên Pháp, chia thành khoảng ba trăm nhóm. Họ là những người đến từ các giáo xứ, các phong trào, các cộng đoàn, các hiệp hội. Các bạn sẽ soạn thảo những đề xuất cho đến Chúa nhật, sau đó các đề xuất của họ sẽ được gửi đến Đức Giáo Hoàng. Như thế tiếng nói trực tiếp của giới trẻ sẽ làm phong phú thêm cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giáo mục.

Các nhà tổ chức của "Frat" nói: "Ở đây chúng tôi cử hành, chúng tôi cầu nguyện trong thinh lặng, chúng tôi lắng nghe chứng nhân, chúng tôi mừng lễ". Một cơ hội cho những người trẻ sống "một thời gian của nội tâm, hòa giải, niềm vui, tình bạn". Chúng tôi xin các bạn sẵn sàng cho tiếng gọi của Chúa, điều mà - như được chỉ ra trong áp phích của cuộc gặp gỡ - có thể dẫn theo các hướng khác nhau: "ơn gọi, gia đình, linh mục, công việc, phục vụ". (L’Osservatore Romano 23-4-2018)

Ngọc Yế
n

624    25-04-2018