Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ hai của các chính trị gia Công giáo

Các chính trị gia Công giáo nhóm họp từ ngày 03 đến 05/9, tại Đại học Ceu San Pablo ở Madrid, Tây Ban Nha, do Đức Tổng Giám mục Carlos Osoro, của Tổng Giáo phận Madrid tổ chức, với sự cộng tác của Viện Lãnh đạo Công giáo Mỹ Latinh, và Tổ chức Konrad Adenauer.

312345678910111213


Tổng Giám đốc Viện Lãnh đạo Công giáo Mỹ Latinh José Antonio Rosas, cho biết, với khẩu hiệu “Văn hóa gặp gỡ trong đời sống chính trị để phục vụ các dân tộc của chúng ta”, 74 người Công giáo với trách nhiệm công, thuộc nhiều đảng phái từ 18 quốc gia sẽ gặp nhau trong những ngày này. Đây là “Một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và huynh đệ, tự nó cho thấy cách Tin Mừng tạo điều kiện cho khả năng suy nghĩ khác biệt, tôn trọng và cùng nhau khám phá ra rằng công ích và một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương”.

Tại buổi gặp gỡ này, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh có bài tham luận về chủ đề “Văn hóa gặp gỡ và tình bạn công dân trong một thế giới đang gặp khủng hoảng”. Đi từ chủ đề này, Đức Hồng y đã giúp các tham dự viên suy tư và đưa ra một cái nhìn đức tin về những khó khăn trong đời sống chính trị do cuộc khủng hoảng đại dịch gây ra.

Theo Đức Hồng y, tình bạn xã hội không phải là một tình cảm thuần tuý, cũng không phải là sự xây dựng tư tưởng, nhưng đó là hiệu quả của hoạt động chính trị, có khả năng hiểu được những yêu cầu từ bên dưới và biến chúng thành những quyết định lập pháp, kinh tế và xã hội. Tình bạn xã hội cần phải cởi mở, vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ, chính trị hoặc kinh tế, bởi vì nó có khả năng nhìn xa hơn.

Đề cập đến văn hoá gặp gỡ trong chính trị, Quốc vụ khanh Toà Thánh khẳng định rằng, văn hoá gặp gỡ phải loại bỏ sự loại trừ, phân biệt đối xử. Ngài cũng nhận xét rằng, tất cả những điều này không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện được. Bởi vì, là người Công giáo, chúng ta được mời gọi “chấp nhận xung đột, giải quyết và biến nó thành một liên kết trong một quy trình mới”. Đây chính là một trong những cách để xây dựng tình bạn xã hội, qua văn hoá gặp gỡ.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (04/9/2021)

254    04-09-2021