Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Cuộc họp Tháng Hai về Bảo Vệ Thanh Thiếu NiênCần phải đối phó toàn diện với khủng hoảng lạm dụng tình dục, nếu không, sứ mệnh của Giáo hội trên thế giới sẽ gặp nguy hiểm.

Ủy Ban Tổ Chức cuộc họp vào Tháng Hai về Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên gởi thư đến các thành viên tham dự 

Ủy ban tổ chức cuộc họp Tháng Hai từ ngày 21-24, tại Tòa Thánh về “Bảo vệ các trẻ vị thành niên trong Giáo Hội” đã công bố trong một lá thư gởi cho các thành viên tham dự, yêu cầu thông tin, minh bạch và ghi nhận mọi người trong Giáo Hội đều phải có trách nhiệm. Lá thư cũng cho rằng thiếu vắng sự đối phó chung và toàn diện, chúng ta sẽ không những thất bại trong việc chữa lành những nạn nhân còn sống sót, mà uy tín của Giáo Hội trong việc thi hành sứ mạng của Chúa Kitô cũng bị đe dọa trên toàn thế giới.

Lá thư được ký tên bởi Đức Hồng Y Blasé J. Cupich, Tổng Giám Mục Chicago, Hoa Kỳ; ĐHY Oswald Gracias, Tổng Giám Mục Bombay, Ấn Độ, và là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ; Tổng Giám Mục Charles Scicluna, Tổng Giám Mục Malta và Vụ Phó Bộ Giáo Lý Đức Tin; và cha Hans Zollner, Dòng Tên, Chủ tịch Trung tâm Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên của Đại Học Giáo Hoàng Gregorian, thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên và được chỉ định là đại diện cho ủy ban.

Lá thư mở đầu bằng việc khuyến khích người đọc hãy ra đi gặp các nạn nhân bị lạm dụng để thấu hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc và có đầy đủ thông tin sẵn sàng trước khi đến họp. Các giám mục cũng được hướng dẫn để trả lời bản câu hỏi đính kèm trong lá thư.

Ủy ban cho biết rằng bản câu hỏi là để cung cấp một công cụ cho tất cả các thành viên tham dự cuộc họp Tháng Hai nhằm “bày tỏ quan điểm của họ một cách xây dựng và phê bình phân tích khi chúng ta tiến về phía trước, để nhận ra nơi nào cần giúp đỡ hầu mang lại sự đổi mới hiện tại và trong tương lai, và giúp cho chúng ta có một bức tranh toàn diện về tình hình của Giáo Hội.”

Ủy ban giải thích rằng, Đức Thánh Cha nhờ họ cám ơn tất cả các giám mục đã đọc lá thư này cũng như giúp hoàn tất bản câu hỏi đính kèm để có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc họp và “khẩn thiết kêu mời quý vị cùng nhau bước vào con đường này. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng qua sự hợp tác của mọi người, những thách đố mà Giáo Hội đang phải đối diện sẽ được đáp ứng.”

Bức thư viết tiếp “Nhưng mỗi người chúng ta cần sở hữu sự thử thách này, đến với nhau trong tình đoàn kết, khiêm nhường và sám hối để sửa chữa những thiệt hại đã gây ra, chia sẻ một sự cam kết chung để cho mọi việc được rõ ràng, minh bạc, và mọi người trong Giáo hội đều có trách nhiệm.”

Sau khi đưa ra lá thư, Giám đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Greg Burke, đã có những lời bình phẩm như sau: “Các nhà tổ chức đang thúc giục các thành viên tham dự gặp những nạn nhân còn sống sót trong nước của họ trước khi đến tham dự cuộc họp vào Tháng Hai. Đó là một cách cụ thể đặt các nạn nhân lên trước tiên và thừa nhận sự kinh hoàng về những việc đã xảy ra.”

“ Cuộc họp về bảo vệ thanh thiếu niên sẽ tập trung vào ba đề tài chính: trách nhiệm, nghĩa vụ và minh bạch.

Dưới đây là nguyên văn lá thư bằng tiếng Anh.

================================

Dear Brothers in Christ,

“If one member suffers, all suffer together with it” (1 Cor 12:26). With these words Pope Francis began his Letter to the People of God (August 2018) in response to the abuse crisis facing the Church. Those abused by clerics were also damaged when “We showed no care for the little ones; we abandoned them.” And so, “If, in the past, the response was one of omission, today we want solidarity, in the deepest and most challenging sense, to become our way of forging present and future history.”

Absent a comprehensive and communal response, not only will we fail to bring healing to victim survivors, but the very credibility of the Church to carry on the mission of Christ will be in jeopardy throughout the world.

The first step must be acknowledging the truth of what has happened. For this reason, we urge each episcopal conference president to reach out and visit with victim survivors of clergy sex abuse in your respective countries prior to the meeting in Rome, to learn first-hand the suffering that they have endured.

Additionally, we ask you to answer the questionnaire attached to this letter. It provides a tool for all the participants of the meeting in February to express their opinions constructively and critically as we move forward, to identify where help is needed to bring about reforms now and in the future, and to help us get a full picture of the situation in the Church.

With this in mind, the Holy Father has asked us to thank you for your support in completing the attached questionnaire to better prepare for the meeting, and to urgently invite you to take up this road together. The Holy Father is convinced that through collegial cooperation, the challenges facing the Church can be met.

But each of us needs to own this challenge, coming together in solidarity, humility, and penitence to repair the damage done, sharing a common commitment to transparency, and holding everyone in the Church accountable.

Please note that we would be grateful to have your responses as soon as possible, but no later than January 15.

God bless in this Advent season,

Cardinal Blase J. Cupich

Cardinal Oswald Gracias

Archbishop Charles J. Scicluna

Fr. Hans Zollner SJ


.


Source: Zenit.org 'Comprehensive Response to Sexual Abuse Crisis Needed, Otherwise Mission of Church in the World Will Be in Jeopardy, Stress Vatican Meeting to Protect Minors’ Organizers'  Giuse Thẩm Nguyễn


234    20-12-2018