Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

Cuốn sách “Đức Giáo hoàng Benedict XVI”, phân tích toàn bộ về những năm của giáo triều Ratzinger

Cuốn sách “Đức Giáo hoàng Benedict XVI”, phân tích toàn bộ về những năm của giáo triều Ratzinger

 Có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên cung cấp một quan điểm đầy đủ và viễn cảnh được cân nhắc về triều đại của Đức Giáo hoàng của Benedict XVI. Cuốn sách được viết bởi Roberto Regoli, giám đốc Sở Lịch sử Giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rome.

 Roberto Regoli, Tác giả “Đức Giáo hoàng Benedict XVI”

“Những nghiên cứu được thực hiện chủ yếu tập trung sau triều đại giáo hoàng vào ngày cuối cùng. Và điều đó làm lu mờ tất cả những quan điểm chính trị của ngôi vị giáo hoàng. Tôi muốn đưa ra viễn cảnh lịch sử của Đức Giáo hoàng, quan điểm chính xác: chứng kiến những gì mà Đức Giáo hoàng và các cộng sự của ngài đã thực hiện, những điều họ đã phấn đấu, làm được những gì và những gì chưa làm được.”

 Phụ đề của cuốn sách là “Vượt ra ngoài Khủng hoảng của Giáo hội.” Roberto Regoli cho rằng đây là nhiệm vụ mà các hồng y giao phó cho Đức Giáo hoàng Bênêđict XVI trong mật nghị hồng y.

 Roberto Regoli, Tác giả “Đức Giáo hoàng Benedict XVI”

“Đa số ý kiến ​​trong mật nghị là có một cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội và trong xã hội. Một cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ của đức tin với thế giới, Những vấn đề văn hóa được bắt nguồn từ đó. Do đó, mục tiêu của các hồng y đã bầu Ratzinger và cho Đức Benedict XVI là vượt qua cuộc khủng hoảng này. Tư tưởng xuyên suốt của triều đại giáo hoàng là nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng xã hội và giáo hội này.”

 Theo ý kiến ​​của Roberto Regoli, Đức Giáo hoàng Benedict đã tìm ra những giải pháp ban đầu cho những vấn đề mà Giáo hội đã có lúc bấy giờ.

 Roberto Regoli, Tác giả “Đức Giáo hoàng Benedict XVI”

“Chúng ta chứng kiến một hình thức mới của chủ nghĩa đại kết, với sự sáng tạo của “người Anh-Công giao thông thường.” Một sự hiệp thông hữu nghị và hiệu quả, một sự hiệp thông thực sự, chia sẻ Thánh Thể và các bí tích, với sự phong phú tinh thần và phụng vụ của truyền thống Anh giáo bước vào Giáo Hội Công Giáo.”

 “Và cuộc đối thoại với những tôn giáo khác không chỉ giới hạn trong việc gặp gỡ và cầu nguyện cho hòa bình trong cùng một thành phố, mà nó còn bắt đầu một diễn ngôn văn hóa mà tôn giáo đang phải đối mặt với một nền văn hóa để xây dựng hòa bình.”

 Cử chỉ quan trọng nhất của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI là sự từ chức của ngài và trên hết, cách mà ngài đã hành động sau đó. Những vị giáo hoàng trước đây từ chức trở về làm giám mục hoặc hồng y. Đức Benedict là vị giáo hoàng đầu tiên của lịch sử và đã dạy những người kế nhiệm của mình để hoàn thành sứ vụ này.

 Cuốn sách “Đức Giáo hoàng Benedict XVI” là một công trình cần thiết để biết Joseph Ratzinger, hiểu rõ tình hình hiện tại của Giáo Hội và thấy tương lai sẽ như thế nào. Nguyễn Minh Sơn

 

977    21-07-2018