Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Cương quyết đạt tới đích của đời tông đồ

*

Sống trên đời, không ai có thể làm ngơ trước những vấn đề ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Cần phải có một lý tưởng có khả năng huy động tất cả mọi hoạt động và mang lại cho chúng một ý nghĩa. Dù có bị chi phối bởi trăm ngàn mối bận tâm lo lắng, làm cho con người không còn muốn và đôi khi có muốn nhưng không thể nghĩ đến vấn đề về ý nghĩa đời sống mình, nhưng thế nào rồi cũng có những giây phút thinh lặng vào một lúc nào đó trong ngày, hay trong cuộc đời, con người phải đối diện và trả lời cho câu hỏi: đâu là ý nghĩa của cuộc sống và những lao nhọc vất vả, những hy sinh kia để làm gì? Đối với các tông đồ của Chúa, vấn đề càng khó khăn và thúc bách hơn, vì ơn gọi tông đồ không phải là con đường thường tình, nhưng đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng liên lỉ. Vậy, chúng ta cần dành ra đôi phút suy niệm về mục đích của đời tông đồ, để tạo ra cho mình niềm xác tín và sự cương quyết dấn thân thực hiện mục đích tông đồ.

Vậy, đâu là mục đích của cuộc đời tông đồ?

Đối với một số người, mục đích đời người có thể là dấn thân để giúp thăng tiến mức sống của dân chúng; đối với một số khác, thì đó là những thành công trong lãnh vực khoa học kinh tế. Như môn đệ của Chúa, được kêu gọi dấn thân và dâng hiến trọn vẹn cuộc sống cho Thiên Chúa, người tông đồ không còn được tự do đặt mục đích cho cuộc sống và đề ra cách thức đạt đến mục đích tùy theo sở thích riêng tư nữa, bởi vì mục đích và mẫu gương của cuộc đời tông đồ đã được xác định bởi ơn kêu gọi mà chúng ta đã tự do chấp nhận và với lòng biết ơn. Dưới ánh sáng của ơn gọi tông đồ, mục đích của cuộc đời chúng ta có thể được diễn tả bằng những lời đơn sơ sau đây của Thánh Gioan Tiền Hô: “Tôi đã tới và làm phép rửa bằng nước để Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi dân Israel” (Ga 1,31). Người tông đồ được kêu gọi và sai đi để, qua chứng tá của cuộc sống, qua việc phục vụ và lời giảng dạy, Chúa Giêsu được tất cả thế giới nhận biết, yêu mến và tin theo. Trong nếp sống cụ thể, người tông đồ có thể làm trăm việc khác nhau. Nhưng nếu công việc đó không góp phần để làm cho Chúa được biết và được yêu mến, và không đóng góp để những anh chị em xung quanh và cả thế giới được tiến triển thêm trong đức tin, thì phải nói là chưa thực hiện được mục đích của đời tông đồ. Đành rằng, chúng ta phải chu toàn sứ mạng tông đồ của mình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có khi chúng ta gặp hoàn cảnh thuận tiện, có đầy đủ phương tiện và được mọi người trợ lực. Nhưng, ngược lại, cũng có khi bị thiếu thốn đủ điều, bị cản trở từ mọi phía, và đôi khi ngay cả từ bạn hữu. Bất cứ trong hoàn cảnh nào và với điều kiện như thế nào, mục đích tông đồ vẫn là một, không thay đổi, và nhiệt huyết không được vơi cạn, vì sứ mệnh làm chứng cho Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận, không đặt nền tảng nơi hoàn cảnh hay nơi một thụ tạo, nhưng đặt nền tảng nơi Chúa, trên nền tảng lệnh truyền và lời hứa Chúa đã để lại cho các tông đồ: “Mọi quyền hành trên trời và dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền dạy các con. Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,18-20). Thử hỏi còn ai có thể cho chúng ta một an ủi và một bảo đảm chắc chắn hơn Đấng nắm giữ mọi quyền trên trời dưới đất. Ngài hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Hãy nhất quyết dấn thân thực hiện mục đích của đời tông đồ, như thánh Phaolô ngày xưa. Ngài đã thốt lên: Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi. Và khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin thương đổ tràn tình yêu của Chúa xuống trên chúng con, để giúp chúng con sức mạnh kiên trì cho đến cùng, trong sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.

Sr. Anna Hoàng Mai

461    03-09-2019