Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Đại Chủng Viện Thánh Quý - Cần Thơ: Thánh lễ với nghi thức sai đi

saidi1
Vào ngày 22/6/2022, Cha Giám đốc Carôlô Hồ Bặc Xái đã cùng với quý Cha trong ban đào tạo cử hành Thánh lễ với Nghi thức Sai đi dành cho các chủng sinh Lớp Triết II – Khóa 22 trước sự hiện diện của đại gia đình chủng viện và quý khách.

Sau khi kết thúc chu kỳ triết học trong giai đoạn đào tạo tập trung tại chủng viện, các chủng sinh Khóa 22 sẽ bước vào năm thử tại các họ đạo. Trong năm thử này, các chủng sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm để tập sống thực tế và làm quen với đời sống cũng như sứ vụ linh mục tại các họ đạo. Đây còn là khoảng thời gian thuận tiện để các chủng sinh có thể biện phân ơn gọi của mình cách rõ ràng hơn.

Trong Thánh lễ, Cha Đaminh Hoàng Quốc Việt, Đặc trách Lớp Thần I, nhắc nhở các chủng sinh sắp bước vào năm thử rằng: “Sứ mạng của người được sai đi không chỉ là dạy bảo và làm phép rửa, mà là ‘làm cho muôn dân trở thành môn đệ’ (x. Mt 28,19).” Để chu toàn sứ mạng đó, Cha Đaminh không quên nhắn nhủ các chủng sinh hãy “có chất môn đệ” khi dám “từ bỏ mình để sống thánh ý Chúa” và “dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng đã được Chúa trao”.

Năm nay, Đại Chủng Viện Thánh Quý – Cần Thơ có 35 chủng sinh sẽ bước vào năm thử, với 11 chủng sinh thuộc Giáo phận Cần Thơ, 12 chủng sinh thuộc Giáo phận Long Xuyên và 12 chủng sinh thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Sau một năm thay đổi môi trường đào tạo và tự đào tạo sắp tới, các chủng sinh Khóa 22 sẽ trở về chủng viện để tiếp tục chu kỳ thần học.

saidi2
saidi3

Truyền thông Giáo phận Vĩnh Long

2290    22-06-2022