Sidebar

Chúa Nhật

24.10.2021

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ
THÁNH LỄ TẠ ƠN - TRI ÂN QUÝ CHA GIÁO

Ngày 20.11.2019, Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ hân hoan chào đón quý Cha mới thuộc Khóa 13 trở  về mái trường xưa để hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho quý Cha trong suốt khoảng thời gian tu học tại Đại Chủng Viện và cũng là dịp thể hiện lòng biết ơn đối với quý Cha Giáo nhân ngày “Tri Ân Thầy”.

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, anh em chủng sinh chúng con cũng không quên cầu nguyện cho quý Đức Cha và quý Cha Giáo đã qua đời. Xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi thiếu xót mà các ngài đã mắc phải khi còn sống, để các ngài sớm được về hưởng kiến nhan Thánh Chúa.

img9865

img98671

img9869
                           (Cha Giám Đốc Carôlô sự thánh lễ)

img9871

img9876

img9878

img98811

img9887
            (Đại diện quý Cha mới bày tỏ tâm tình tri ân quý Cha Giáo)

img9889

img9898

img9900
           (Đại diện quý Thầy bày tỏ tấm lòng tri ân quý Cha Giáo)

img99041

img9908
                                    (Cha Giám Đốc đáp từ)

img9914

img9915
                         (Quý Cha Khóa 13 lưu hình với quý Cha Giáo)

img99201


2512