Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Đại diện Tòa Thánh tại LHQ phê bình thiếu ý chí chính trị

Đại diện Tòa Thánh tại LHQ ở New York, Đức TGM Bernardito Auza phê bình sự thiếu ý chí chính trị, thiếu mong ước bao quát hơn, thiếu đầu tư tài chánh và kỹ thuật để đạt tới một trái đất lành mạnh hơn.

BernarditoAuza.jpg

Đức TGM Auza bày tỏ lập trường trên đây hôm 29-3-2019 trong bài tham luận tại Hội nghị cấp cao tại LHQ về khí hậu và sự phát triển dài hạn cho tất cả mọi người, nhóm tại New York trong hai ngày 28 và 29-3-2019.

 

 Nhận xét của ĐTC Phanxicô

 

 Đức TGM nhắc lại nhận xét của ĐTC Phanxicô trong diễn văn khi tiếp các tham dự viên Hội nghị về các tôn giáo và các mục tiêu của sự phát triển dài hạn nhóm tại Vatican ngày 8-3-2019, nói rằng: ”3 năm rưỡi sau khi chấp nhận các mục tiêu phát triển dài hạn, chúng ta càng thấy rõ cần phải đẩy mạnh và thích ứng các hoạt động của chúng ta để đáp lại tiếng kêu thích hợp của trái đất cũng như của người nghèo. Sự quan tâm săn sóc môi trường không những phải chú ý đến căn nhà chung của chúng ta, nhưng còn phải săn sóc các anh chị em chúng ta ở trong căn nhà chung ấy. Vì thế cần phải có một lối tiếp cận liên kết khía cạnh luân lý đạo đức với những săn sóc môi trường, đồng thời chiến đấu chống nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, làm sao để cộng đồng được hưởng công ích và thăng tiến tình liên đới giữa các thế hệ”.

 

 Xin đừng chất gánh nặng cho các thế hệ tương lai

 

 Trong chiều hướng trên đây, Đức TGM Auza kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới làm sao để các thế hệ tương lai không bị đè nặng vì những vấn đề mà các thế hệ hiện nay và quá khứ tạo ra.. Mặc dù thời hậu công nghệ bị coi là một trong những thời kỳ vô trách nhiệm nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng cũng có lý do để hy vọng nhân loại vào bình minh của thế kỷ 21 này sẽ được nhớ đến vì đã quảng đại lãnh nhận trách nhiệm hệ trọng của mình”.

 

 Thiếu ý chí chính trị nơi những người cầm quyền

 

 Vị Đại diện Tòa Thánh tại LHQ cũng khẳng định rằng ”Sau khi thông qua Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu và Hội nghị tại Katowice bên Ba Lan cũng về khí hậu, chúng ta biết điều mà thế hệ hiện nay có thể và phải làm, và chúng ta biết phải làm như thế nào. Nhưng điều mà chúng ta thường thiếu là ý chí chính trị và một ước muốn bao quát hơn cũng như cảm thức về sự cấp thiết cần thi hành và thích ứng các biện pháp chống lại sự thay đổi khí hậu, đồng thời cần gấp rút đầu tư về tài chánh và kỹ thuật để trái đất được lành mạnh hơn. Các quyết định không thể được đề ra chỉ theo tiêu chuẩn đạt được lợi nhuận tối đa để rồi gây hại cho sức khỏe của trái đất”.

 

 Cần để cho xác tín luân lý đạo đức hướng dẫn

 

 Sau cùng, Đức TGM Auza kêu gọi vượt thắng những lo sợ vì những dự đoán đen tối về khoa học liên quan đến cuộc khủng hoảng môi trường, thay vào đó, cần để cho xác tín luân lý đạo đức hướng dẫn, theo đó chúng ta là những người của căn nhà chung, và mỗi thế hệ đều có trách nhiệm chăm sóc căn nhà ấy, đồng thời được hưởng nhiều kỳ quan tuyệt vời của trái đất. Đó là những lý do sâu xa để hành động, hướng dẫn đường lối tiêu thụ và lối sống của chúng ta, làm sao để tránh gây hại cho môi trường, nhưng còn góp phần vào tiến trình chữa lành căn nhà chung bị suy yếu của chúng ta”. (Rei 30-3-2019)

 

G. Trần Đức Anh OP

295    03-04-2019