Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Đại hội đại kết của các bạn trẻ châu Á tại Indonesia: Cùng nhau vì hòa bình


In

"Lạy Thiên Chúa, cùng với Ngài, chúng con sẽ ca vang trong vùng đất của hòa bình". Đây là những lời kết thúc thông điệp của Đại hội đại kết của những người trẻ châu Á, được tổ chức gần đây tại Manado, Indonesia. Đại hội đại kết thanh niên châu Á (Aeya), được Christian Conference of Asia (CCA) tổ chức, với sự tham gia của hơn 350 bạn trẻ đến từ 23 quốc gia, có chủ đề là: "Lạy Chúa, xin gửi ánh sáng và chân lý của Ngài đến hướng dẫn chúng con". Các cuộc họp đã cung cấp nhiều cơ hội cho đối thoại và thảo luận trong lĩnh vực đại kết. Trong các cuộc gặp gỡ, các bạn trẻ chia sẻ kinh nghiệm sống của họ trong cộng đồng địa phương của họ và những vấn đề mà họ phải đối diện liên quan đến tôn giáo trong một xã hội ngày càng toàn cầu và  tục hóa.

 

Các chủ đề được thảo luận trong hội nghị: Sự cố chấp đối với tôn giáo, nạn buôn bán người, tình trạng đói nghèo, mối quan hệ với thụ tạo, đấu tranh chống phân biệt giới tính, giá trị gia đình và chiều kích tinh thần trong một xã hội kỹ thuật số. Ngoài ra, các bạn đã thảo luận về tình trạng đối thoại đại kết ở Châu Á. Đây là một chủ đề chính của Christian Conference of Asia, là điều cơ bản để cảm tạ Chúa về các bước đã thực hiện được từ các Kitô hữu ở Châu Á, cùng nhau loan báo Chúa Kitô và đương đầu với những khó khăn hiện tại, nhất là trong việc bảo vệ tự do tôn giáo và trong việc mở ra những cây cầu mới của đối thoại với các tôn giáo khác. Từ quan điểm này, đặc biệt là giây phút cảm động mà những người trẻ đã vinh danh Soritua Nababan, thư ký trẻ đầu tiên của CCA trong năm 1963, người đóng góp rất nhiều cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn ở Indonesia.

 

Trong suốt cuộc hội họp, người ta thấy rõ những ký ức về cuộc đối thoại đại kết đối với giới trẻ, ưu tiên xây dựng cuộc hành trình đại kết qua hành động chia sẻ và cầu nguyện, đây chính là nơi các bạn trẻ sống nhiều truyền thống Kitô giáo, với các bài hát và các hình thức thể hiện mối tương quan với Thiên Chúa trong Sách Thánh, mở ra những cách thức mới sống hiệp nhất trong sự đa dạng.

 

Bên cạnh đó, đã có đề nghị cho các hoạt động đại kết mới trong cách thức có thể thu hút mọi người trẻ từ các quốc gia, bởi vì, trong nhiều bài phát biểu đã nhấn mạnh rằng bên cạnh việc làm chứng cho ​​đại kết của những người trẻ, các bạn đã yêu cầu CCA, các cơ quan quản lý tổ chức đại kết, nối kết các Giáo Hội và Hội đồng Giáo hội Kitô tại Châu Á có một vai trò tích cực hơn.

 

Trong thông điệp cuối cùng, khi nói về Thiên Chúa như "người bạn yêu quý", những người trẻ muốn khẳng định với một ngôn ngữ của Kinh thánh, Thiên Chúa hiện diện ở trong "tiếng nói của thinh lặng", bạn đồng hành trong cuộc hành trình "bóng tối" trong mức độ  mang đến sự an ủi cho các thụ tạo trên thế giới đang phải đau khổ, cũng vậy Ngài hiện diện qua rất nhiều cộng đồng, mặc dù vẫn còn chia rẽ. Những người trẻ cảm thấy họ có thể "nhảy theo nhịp điệu của niềm hy vọng, hát cử điệu của công lý, chơi trong vùng đất của hòa bình", trở nên chứng nhân ánh sáng của Thiên Chúa, để ngày càng có thể tích cực hơn tham gia vào cuộc hành trình đại kết, ngày này qua ngày khác, cho công lý và hòa bình trên thế giới. (L’Osservatore Romano 18-4-2018)

828    19-04-2018