Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Đại hội THĐGM thứ 16 sẽ gửi một lá thư cho Dân Chúa để tiếp tục hành trình hiệp hành

thd1123
 Ông Paolo Ruffini, Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 


Trong cuộc họp báo chiều ngày 18/10/2023, ông Paolo Ruffini, Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16, cho biết rằng khi kết thúc, Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 sẽ soạn thảo một lá thư gửi đến toàn thể dân Chúa.

Ông Ruffini, cũng là Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, nói rõ rằng Ủy ban về tài liệu tổng hợp đã nghĩ về một tài liệu để nói với “càng nhiều người càng tốt, và đặc biệt là những người chưa được tiếp cận hoặc chưa tham gia vào tiến trình hiệp hành”, về trải nghiệm của các thành viên Thượng Hội đồng.

Ông giải thích rằng Ban Thư ký Thượng Hội đồng, với sự đồng ý của Đức Thánh Cha, đã đệ trình đề xuất cho một cuộc bỏ phiếu của Đại hội, và được đa số tham dự viên chấp thuận (trong số 346 cử tri, có 335 người ủng hộ và 11 người phản đối).

Tài liệu tổng hợp

Về tài liệu tổng hợp, Bộ trưởng Bộ Truyền thông một lần nữa thông báo với các phóng viên rằng, vào cuối Cuộc họp khoáng đại thứ 12 vào sáng thứ Tư 12/10 - cuộc họp đã bắt đầu thảo luận về phần B3 củaTài liệu làm việc, về chủ đề “Sự tham gia, trách nhiệm và thẩm quyền. Những tiến trình, cơ cấu và thể chế nào trong một Giáo hội có tính hiệp hành truyền giáo?” - Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng Tường trình viên, đã thông báo rằng Ủy ban phụ trách đã quyết định rằng tài liệu sẽ tương đối ngắn và nhằm phục vụ một quá trình vẫn tiếp tục.

Đây sẽ là một văn bản chuyển tiếp, dựa trên kinh nghiệm của Đại hội đồng, trong đó sẽ có những điểm có sự đồng thuận và những điểm chưa có sự đồng thuận, cũng như những câu hỏi mở cần được nghiên cứu sâu sắc từ quan điểm giáo luật, thần học và mục vụ, phải được cùng với dân Chúa xác nhận.

Đức Hồng Y Hollerich nói rõ rằng tài liệu này sẽ có một phong cách đơn giản, nó sẽ không phải là một tài liệu chung kết, cũng không phải là Tài liệu làm việc của khóa họp tiếp theo, và nó sẽ chỉ phục vụ cho các giai đoạn tiếp theo của Thượng Hội đồng về tính Hiệp hành.

 

Theo Vatican News (19/10/2023)

150    20-10-2023