Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Đại sứ quán Anh và Hoa Kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề vinh danh các nữ tu

Đại sứ quán Anh và Hoa Kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề vinh danh các nữ tu

 

 Hôm thứ Ba 23/6/2020, Đại sứ quán Anh và Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cộng tác tổ chức một hội nghị chuyên đề trực tuyến nhằm vinh danh các nữ tu. Chủ đề của hội nghị là “Những nữ tu ở các tuyến đầu”.

Nói với Vatican News trong một cuộc phỏng vấn, bà Callista Gingrich, Đại sứ Hoa Kỳ đưa ra những nhận định sau: “Những nữ tu là những người đã và đang nỗ lực đóng góp cho xã hội nhưng thường không được đánh giá cao. Họ là các nữ anh hùng vô danh của Giáo hội Công Giáo. Họ thực sự là những nhà giáo dục, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhân đạo trên tuyến đầu trong rất nhiều cộng đồng trên khắp thế giới”.

Theo Đại sứ Gingrich, trong đại dịch các nữ tu tiếp tục làm việc không mệt mỏi để giúp những người đang gặp khó khăn vượt qua những thách đố như thất nghiệp, nghèo đói và mất an ninh lương thực. Bà nói: “Hội nghị chuyên đề của chúng tôi nhấn mạnh điểm chính xác này. Các nữ tu là một trong những đối tác hiệu quả và quan trọng nhất mà chúng tôi có”. Bà lưu ý, các nữ tu là những người có một trình độ hiểu biết bén nhạy trước các tình huống xã hội, kinh tế và chính trị trong khu vực họ hoạt động.

Bà Gingrich nhắc lại rằng các nữ tu thường là những tia sáng hy vọng cuối cùng cho hàng triệu người không có tiếng nói. Dịch vụ của họ mở rộng đến những người di cư tuyệt vọng, tại những nơi mà chính phủ và các tổ chức nhân đạo đang cố gắng hoạt động.

Bà Sally Axworthy, Đại sứ Anh nói: “Chúng tôi rất coi trọng công việc của những người nam và nữ trong việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Họ cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho mọi người trên khắp thế giới”. Đại sứ Axworthy chỉ ra rằng các nữ tu là người rất nhanh nhẹn, phát hiện ra nhu cầu và đáp ứng, cũng như kiên cường, chẳng hạn ở trong các khu vực xung đột.

Hội thảo chuyên đề bao gồm một cuộc thảo luận với ba nữ tu, có nhiều kinh nghiệm trong việc thúc đẩy giáo dục và nhân quyền, và hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn người:

Sơ Stan Therese Mumuni, Bề trên tổng quyền Dòng Mẹ Maria tôn sùng Thánh Thể, đã cứu sống nhiều trẻ sinh dị tật bẩm sinh ở miền bắc Ghana.

Sơ Imelda Poole, chủ tịch các Nữ tu Mạng lưới châu Âu Chống Buôn bán và Khai thác phụ nữ tại ở Albania và khắp châu Âu.

Sơ Alicia Vacas, Bề trên Tổng quyền Dòng Comboni ở Giêrusalem, đã hỗ trợ các nữ tu trong công tác chống đại dịch Covid-19 ở miền bắc Ý, và các bệnh viện ở các nước, như Chad.

Bà Đại sứ Axworthy cho biết: “Những nữ tu này, đại diện cho các nữ tu đang phục vụ vô điều kiện cho những người đang cần đến sự giúp đỡ nhất”. Ngọc Yến

333    24-06-2020