Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Đảng cực-tả Đức mến chuộng Đức Phanxicô

 

Ông Gregor Gysi, chủ tịch đảng cực-tả Đức ở Bundestag


Ông Gregor Gysi, một trong các nhân vật cao cấp của đảng cực-tả Đức Die Linke lấy làm tiếc về sự suy yếu quyền uy đạo đức của Giáo hội công giáo Đức, ông nhận thấy Đức Phanxicô là nhân vật “dứt khoát tuyệt vời”.
Ở Đức, sự kiện một nhân vật chính trị cánh tả không nói đến khía cạnh tiêu cực của Giáo hội tự nó đã là một chuyện đáng kể. Cùng với đảng cực-hữu, đảng dân chủ kitô (CDU), đảng cánh tả, đảng xã hội-dân chủ (SPD) thường có khuynh hướng xem tín hữu kitô như các đối thủ ý thức hệ. Đó là không nói đến đảng cực-tả, họ không dịu dàng gì với tín hữu kitô. Ông Gregor Gysi, một trong những nhân vật cao cấp của đảng cực-tả-Đức Die Linke lật ngược hoàn toàn các quan điểm này. Trang mạng công giáo Đức katholisch.de cho biết, ông Gysi nhận thấy Đức Phanxicô là người “dứt khoát tuyệt vời”.
Ông Gregor Gysi muốn “bảo vệ Đức Giáo hoàng”

Trong một cuộc phỏng vấn với đài công giáo Domradio của Cologne, nước Đức, nhân vật chính trị cánh tả Gregor Gysi nhận thấy Đức Phanxicô dứt khoát là một nhân vật tuyệt vời. Ông cho ngài là nhân vật có khả năng đặt các câu hỏi lớn chất vấn nhân loại trong việc đi tìm một ý nghĩa, ông ca ngợi ngài trong sự dấn thân cho công chính, cho hình ảnh nguồn cội kitô giáo của ngài.
Đây không phải là lần đầu tiên đảng cực-tả diễn tả lòng mến mộ Đức Phanxicô. Năm 2016, trong một cuộc tranh cử vùng, đảng đã dùng hình Đức Phanxicô cho các bích chương cổ động của mình với câu trích: “Để chính trị phục vụ con người, thì chính trị không được là nô lệ của kinh tế và của thế giới tài chánh”.

“Không có các Giáo hội, chúng ta sẽ là một xã hội không có đạo đức”
Theo ông Gregor Gysi, các Giáo hội có khả năng cắm neo đạo đức vào trong xã hội. Ông nói: “Nếu các Giáo hội không tồn tại thì không ai làm việc này”. Đối với ông, hàng chục năm nay, cánh tả đã làm được công việc khôi phục các chuẩn mực đạo đức. Nhưng sau vụ thất bại của chủ nghĩa xã hội quốc gia, đảng đã mất mọi khả năng để làm việc này vì các chuẩn mực có tính cách chung chung và bó buộc. Tuy nhiên “không có các Giáo hội, chúng ta sẽ là một xã hội không đạo đức”. Chỉ duy nhất Giáo hội có thể làm những chuyện mà các đảng phái không còn có thể làm.
Dù vậy, ông Gregor Gysi có cảm tưởng ảnh hưởng của các Giáo hội ngày càng giảm và ông lấy làm tiếc về điều này. Ông tuyên bố, từ vài chục năm nay, các Giáo hội đã có thể làm đổi hướng một vài bién đổi như trong vấn đề phá thai, hôn nhân cho tất cả, thụ tinh nhân tạo hay trợ tử. Như thế, không có Giáo hội thì xã hội thiếu một huấn dạy và sáng suốt đích thực cho các vấn đề đạo đức lớn của xã hội. Và điều này, dù là đảng cực tả cũng phải nhấn mạnh! Trên báo Gia đình công giáo, chính trị gia Pháp Jean-Luc Mélenchon cũng đã cho biết, các phân tích của Đức Phanxicô thật là chính xác
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

1025    01-01-2018