Sidebar

Thứ Ba
28.11.2023

Đấng Đầy Ân Sủng, Tràn Đầy Thánh Thần

 

Đức Maria Là “Người Đầu Tiên” Trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa

Bởi: ALAN SCHRECK

Sách Giáo lý (Hội Thánh Công Giáo) giải thích rằng Đức Maria, Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh, là “công trình tuyệt tác của sứ vụ phối hợp giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần khi thời gian viên mãn” (721). Mẹ là “người đầu tiên” trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa.

Bởi vì Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị Đức Maria, nên Chúa Cha đã tìm thấy nơi Mẹ một chỗ ở phù hợp, nơi mà Chúa Con và Thánh Thần của Người có thể ngự giữa loài người. Giáo huấn của Kinh Thánh và truyền thống Hội Thánh về nơi ở của sự khôn ngoan giờ đây đã được hiểu đầy đủ trong tương quan với Đức Maria. Đức Maria được ca ngợi và trình bày trong phụng vụ như là “Tòa Đấng Khôn Ngoan” (721).

Trong vai trò là Người thánh hóa, Đấng làm cho con người trở nên thánh thiện, Chúa Thánh Thần đã hiện diện để thánh hóa hoàn toàn Đức Maria tại thời điểm thụ thai vô nhiễm bởi Thánh Thần của Mẹ. Điều gì xảy ra với các Kitô hữu trong lễ rửa tội, họ được thanh tẩy khỏi tội lỗi bởi nước hằng sống của Thánh Thần và được tràn đầy bởi sự sống dồi dào, mới mẻ của Thiên Chúa. Điều này chắc chắn đã xảy ra với Maria khi Mẹ được thụ thai. Làm thế nào khác hơn là Mẹ đã được thánh hóa như một con tàu không tì vết để chuẩn bị cưu mang và đưa chính Thiên Chúa vào trong thế giới của chúng ta? Làm thế nào khác hơn là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đức Maria có thể kiên định trong sự thánh thiện và dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa từ lúc thụ thai (khi Chúa Giêsu được thụ thai), đến khi Người trưởng thành và đến cuối đời trên trần gian? Đức Maria là gương mẫu của sự thánh thiện qua công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa, Đấng đã ban cho Mẹ ân sủng thánh thiện độc nhất này, giải thoát Mẹ trong suốt cuộc đời khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi.

Điều đáng chú ý là trong Kinh Thánh, sứ thần Gáprien đã chào đón Đức Maria bằng cách nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng…” trước khi Mẹ thưa tiếng xin vâng với kế hoạch của Thiên Chúa và trước khi được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như thế, Đức Maria hẳn phải là “người đầy ân sủng” và do đó được đầy tràn Thánh Thần, ngay cả trước khi Mẹ “kết hôn” với Chúa Thánh Thần để cưu mang Chúa Giêsu. Bạn có thể nói rằng Đức Maria đã được rửa tội bằng Thánh Thần tại thời điểm thụ thai. Sau đó, tại thời điểm Mẹ thưa vâng với Thiên Chúa, Mẹ vừa trở thành cô dâu của Chúa Thánh Thần và nhờ Thánh Thần, Mẹ vừa là mẹ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bắt đầu cư ngụ trong Đức Maria ngay lúc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Mẹ lúc truyền tin.

Đây là một tuyển lọc từ Cuộc Sống của Bạn trong Chúa Thánh Thần: Điều mà mọi người Công giáo cần biết và trải nghiệm, Tiến sĩ Alan Schreck (The Word Among Us, 1995). Có sẵn tại wau.org/books.

Theo The Word Among Us
Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

659