Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Đấng hoài chăm sóc...

image2-6


Cảm tạ Chúa - Đấng hoài chăm sóc,

Cảm thông con, khó nhọc tháng ngày.

Vì Lòng Thương Xót của Ngài,

Con vơi gánh nặng, mãi hoài bước đi.

 

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

174    09-04-2024