Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Đàng thánh giá ở Hí trường Côlisê: Các bài suy niệm được giao cho các học sinh trung học

 

Sắp tới đây là thượng hội đồng về giới trẻ (tháng 10-2018) nhưng bây giờ Đức Phanxicô đã nhờ các học sinh trung học soạn bài suy niệm cho 14 chặng đàng thánh giá. Theo truyền thống, Thứ Sáu Tuần Thánh hàng năm đều có tổ chức đi đàng thánh giá ở Hí trường Côlisê. Các bạn trẻ sẽ suy nghĩ về ý nghĩa của công chính, về thánh giá, về việc đi tìm các điểm chuẩn, về đối thoại và về chạm trán.

Trong một thông báo ngày 8 tháng 3, ông Greg Burke giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, nhóm trẻ cùng làm việc với ông Andrea Monda, văn sĩ giáo sư về tôn giáo.

Khoảng mười mấy học sinh trung học và sinh viên soạn bài viết về các chặng đàng thánh giá theo những gì họ cảm nghĩ trong lòng, ông Andrea Monda nói với Vatican News: “Tôi xin họ trung thực với chính mình, đừng nghĩ là phải viết các bài thần học, cũng đừng bị chi phối bởi suy nghĩ bài viết của mình sẽ được đọc ở truyền hình, trước mặt Đức Giáo hoàng”.

Các chủ đề khác nhau và các vấn đề được quan tâm đặc biệt: “Cảm nhận sự bất công mà Chúa Giêsu phải gánh chịu khi Ngài bị lên án, nét không hiểu được và không chấp nhận được của huyền nhiệm này”; “nghịch lý của Thập giá, chỉ trong chiều kích đức tin mới hiểu được đây là khí cụ để cứu rỗi, chứ không phải là chuyện phi lý đè nát ý nghĩa của công chính và tính nhân bản”.

Các người trẻ cũng đưa lên các điểm để suy nghĩ, giáo sư Monda ghi nhận: “Các lần ngã xuống và đứng dậy của Chúa Giêsu như sự báo trước cho sự sống lại, dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Chúa Giêsu không để cho cái chết thắng thế; thực tế của những người di dân được nhìn thấy nơi sự trần trụi của Chúa Giêsu, bởi vì “họ cũng bị trần trụi nhưng họ không mất nhân phẩm”; trong huyền nhiệm cái chết của Chúa Giêsu cho thấy “cái chết là một cái gì chúng ta không muốn thấy, chúng ta muốn tránh.”

Sứ điệp của các bạn trẻ là mong muốn được tháp tùng trên con đường của sự sống, không bị phán xét, cũng không muốn mình bị thương hại, giáo sư Andrea Monda nhấn mạnh: “Đi cùng với Chúa Kitô trên Thập giá, Đấng bị ngã, bị đau đớn, bị bỏ rơi, bị để một mình mới có thể hiểu các trẻ vị thành niên, của người trẻ phải đối diện với một thế giới mà thường thế giới này không có các điểm chuẩn”.

Đàng Thánh giá sẽ bắt đầu ở Hí trường Côlisê lúc 21h15 ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 30 tháng 3 – 2018.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

646    11-03-2018