Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Daniel Bashir, một thanh niên người Pakistan đã nhận ra ơn cứu độ của Chúa trên cuộc đời và quyết định dâng hiến cuộc sống cho Thiên Chúa

 

Daniel Bashir, 28 tui, điu phi viên ca phong trào giáo dân truyn giáo  Pakistan, đã quyết đnh dâng hiến cuc đi phc v Chúa; vì xác tín rng Thiên Chúa đã cu anh. Daniel chính là người đã được c làm đi din cho các bn tr ca Giáo Hi Pakistan tham d Tin Thượng hi đng Giám mc din ra ti Vatican (3-2018).

Daniel Bashir vi ĐTC Phanxicô ti cuc hp Tin THĐGM – RV

Daniel đã tt nghip chuyên ngành y khoa và đang chun b đ vào chng vin, bt đu giai đon được đào to đ tr thành linh mc. V ơn gi ca mình, anh khng đnh: “Tôi không th không dâng hiến cuc đi tôi cho Thiên Chúa. Đng đã cu tôi khi tôi cô đơn, khi tôi không có bn bè bên cnh. Nguyên nhân ca vn đ này là t khi sinh ra tôi không th phát âm rõ ràng, không th nói được như các tr em khác, không th nói chuyn vi m tôi, gia chúng tôi ch có th trao đi vi nhau qua c ch. Tôi đã tri qua mt thi gian khép kín chính mình vì gp phi khó  khăn trong vic giao tiếp vi mi người, xu h vì không th nói được như người khác. Tôi tc gin vi chính bn thân, cm thy không có mt li thoát cho vn đ ca tôi. Trong tâm hn tôi có mt ni đau ln mà không ai có th cha lành được”. Anh nói tiếp: “Nhưng ri mt điu kỳ diu đã đến vi tôi; vào năm 2003, m tôi đưa tôđến nhà th và dy tôi  cu nguyn vi Chúa Giêsu Thánh Th. Tôi  đó, đt mình hin din trước Chúa Giêsu, tôi phó thác bn thân cho Ngài đ ước mong được cha lành. Ngài đã nhn li kêu xin ca tôi, vi s tr giúp ca bác sĩ, tng bước tôi bt đu tp nói”.

Trong mt ln khác, khi tham d Thánh l, trong lúc v linh mc ging, Daniel nghe như có mt s đip như nói vi chính mình. Ni dung ca s đip đó là: “Trước L Hin Xung các môn đ su bun, cô đơn, nhưng sau đóChúa Thánh Thn đã xung trên h, cùng vi Đc Trinh N Maria tt c mi s đã thay đi”. Daniel nói: “Vào thi đim đó, tôi cm thy hoàn cnh ca tôi ging như các tông đ: Tôi không có bn bè, tôi cô đơn và luôn mang trong tâm hn ni đau. Tôi hướng v  Đc Kitô  trong Bí Tích Thánh Th và tôi đã nói vi Ngài: ‘Con là mt dng c trong tay ca Ngài, xin hãy s dng con’. T ngày đó tôi bt đu dn dn hi nhp vi cuc sng, cm thy cuc sng có giá tr, thy mi s đu tt đp. Đó là mt phép l tuyt vi cho cuc đi tôi”.

Ơn gi dâng hiến đã đến vi Daniel vào ngày 2 tháng 12 năm 2012, trong khi anh đang  vi mt nhóm bn tr  Dubai. Anh phi nói trước 300 khán gi, trong lúc đó anh cht nhn ra có bao nhiêu bước anh đã thc hin được trong cuc sng ngay c khi anh chưa nóđược. Anh chia s: “Tôi bt đu khóc bi vì tôi biết rng tt c đó là công trình ca Chúa Kitô. Tôi cm thy ân sng ca Thiên Chúa trên tôi và tôi hiu rng tôi mun phc vngài và tr thành mt linh mc. Gia đình tôi ng h tôi trong quyết đnh này, vic mà trước đó h không my quan tâm vì ch mun tôi hoàn thành vic nghiên cu. Bây gi, cơn Thiên Chúa, tôi là mt bác sĩ và tôi có th là mt linh mc phc v người bnh”.

Trong nhiu năm, Daniel đã hot đng tích cc trong nhóm các nhà truyn giáo giáo dân. S dn thân này cho phép anh đi đến các quc gia châu Á khác và gp g mi người trong đó có nhng người có hoàn cnh như anh trước đó. Như mt nhà truyn giáo Công giáo, anh đã viếng thăm mt s thành ph  Pakistan,Thái Lan, Sri Lanka và c các tiu vương qu rp thng nht. Vi s giúp đ ca các giám mc, anh cùng vi các bn t chc các cuc chia s v chương trình đào to Kinh thánh. Anh gii thích lý do ti sao li làm vic này: “Hin din trên mt đt này chúng ta có ba nhim v: biết Thiên Chúa, yêu mến và phc v Ngài; trong Kinh Thánh chúng ta tìm thy câu tr li cho câu hi ca chúng ta v làm thế nào có th thc hin 3 điu trên”. Như mt nhà lãnh đo Công giáo anh mi gi nhng người tr khác đến nhà th, tham d Thánh l và giao hòa vi Chúa qua Bí Tích Gii ti.

Anh cho biết,  “ Pakistan, Giáo hi rt năng đng nh tinh thn mc v ca các giám mc, nhng người có kế hoch ln cho thanh thiếu niên. Hơn na, năm 2018 chúng tôi c hành Năm Thánh Th, chúng tôi tp trung vào hai khía cnh: s tôn th và xưng ti”. Anh nói rng cũng như vic rao ging Tin Mng trong đt nước rt d dàng nh có nhiu kênh truyn hình truyn bá thông đip Kitô giáo vào mi gi, ví d như gi c hành Thánh l, gi cu nguyn và các c hành phng v khác. Anh nói: “Tôi hy vng nhng người tr tham gia nhiu hơn vào các hot đng ca Giáo hi, nhưng cũng không quên dành thi gian cho vic nghiên cu vì hôm nay trong xã hi Pakistan thiếu nhng gương mt chuyên nghip gia các người Công giáo”. Đ cp đến các trường hp báng b tôn giáo gn đây Daniel cho rng: “Người ta phi rt cn thn vi vic s dng các phương tin truyn thông xã hi. Là người Công giáo Pakistan, chúng ta phi tôn trng đt nước và các tôn giáo khác. Chúng ta phi tôn trng tôn giáo ca người khác và đòi hi h s tôn trng đi vi chúng ta”.

Daniel thc s là mt mu gương cho nhng người tr ngày này. Mt mu gương ca s vượt lên chính mình qua vic phó thác, cng tác vƠn Thánh, qua vic cu nguyn; mu gương ca s dn thân phc v; mu gương ca vic can đm đáp li li mi gi ca Chúa gia nhng li mi gi khác hp dn hơn theo cái nhìn ca trn gian.

Ngc YếRadio Vatican

1188    21-04-2018