Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Đạo Công Giáo không liên quan với hội thánh chúa trời mẹ


Hội Thánh Chúa trời Mẹ là cuộc hôn nhân giữa Đao phật và đạo tin lành mà ra.. nói cho dễ hiểu:

1- Người thành lập:

Ahnsahnghong (1918-1985) sinh tại Nam Hàn trong một gia đình có truyền thống Phật giáo.

Năm 1946-1947, AhnSahnghong theo Cơ đốc Phục lâm năm 1948 AhnSahnghong chịu Báp-tem của phái giáo này. Sau đó AhnSahnghong ra khỏi Cơ đốc Phục lâm và bắt đầu giảng dạy những giáo lý lạ. AhnSahnghong tự nhận mình là Đấng Cứu thế đến thế gian lần 2. Năm 1964, AhnSahnghong thành lập giáo hội World Mission Society Church of God.

2- Tổ chức:

Năm 1985, AhnSahngHong chết để lại quyền lãnh đạo giáo hội cho người vợ tên Zahng Gil-Jah (được biết đến như là “Mẹ Thiên Thượng”) và Mục sư Hội Trưởng là Kim Joo-Cheol.

Và cũng Nói rõ cho mọi người biết đạo Cơ Đốc Phục Lâm cũng không liên quan tới đạo Công Giáo. Mà nó thuộc vào loại con cái cháu chắt của đạo Tin Lành.

Mà đạo tin lành cũng không còn liên quan tới Công giáo. Họ cũng đã tự ly khai và tách rời khỏi đạo Công Giáo năm 1517 do linh mục Công Giáo Luther Martin. Nổi lên chống đối và bất tuân Giáo Hội Công Giáo. Sau khi Luther Martin bị biến mất một cách bí mật và trở về. ( ai bắt cóc thì các bạn có thể suy ra, bởi trong lịch sử cũng có các cuộc bắt cóc bí mật tương tự xảy ra cho Napoleon, Hitler… )

Đối với Công giáo thì linh mục Luther đã bị vạ tuyệt thông, có nghĩa là tội đồ của Giáo Hội công giáo..vậy những ai đi theo Luther Martin thì cũng không thuộc về giáo hội Công Giáo. Giống như cái cành đã lìa khỏi cây rồi, không còn dính vào cây nữa, khi cành lìa cây 1 là nó khô héo 2 là nó sẽ được cắm xuống đất và mọc lên cây khác nó không còn dính líu gì đến cây mẹ nữa, không chung nguồn sinh lực và cũng nhận được sinh lực của cây truyền đến nữa.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo,

Đôi dòng tách bạch rõ ràng để các bạn hiểu. Là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ không liên quan gì tới Công Giáo. Nên đừng dùng cớ đó mà xiên sỏ người Công Giáo.

Hội Thánh Công giáo thì sẽ luôn vững bền bởi “ Phero con là đá trên viên đá này Thầy xây dựng hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được “

Và hơn nữa Đạo Công Giáo không dùng danh từ Đức Chúa Trời như Tin lành và các nhánh giáo thuộc tin lành. Công giáo Gọi Ngài là Thiên Chúa hoặc Đức Chúa Cha. Ngôi Cha Ngôi Con và Chúa Thánh Thần.

Hạnh phúc lắm khi được gọi ngài là Cha !

Nên đừng mượn gió bẻ măng ! Vô ích ST

1043    26-04-2018