Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Dấu Thánh Giá trong đời sống dân Chúa

signofthecross
Cộng đoàn dân Chúa được thiết lập do ý muốn của Thiên Chúa Ba Ngôi để họ sống hiệp thông với Ba Ngôi và được cứu độ nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Bản Toát Yếu Sách GLHTCG số 153 nói rằng “Hội Thánh là Dân Thiên Chúa, bởi vì Ngài muốn thánh hóa và cứu độ mọi người không phải cách riêng rẽ, nhưng thiết lập họ thành một Dân duy nhất, được qui tụ trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

Giáo Hội có thể được định nghĩa ngắn gọn là dân Thiên Chúa do Ba Ngôi quy tụ. Nên Dân Thiên Chúa có cùng nguồn gốc là Thiên Chúa Ba Ngôi và có cùng chung một sứ mạng là sống hiệp thông với Ba Ngôi và hiệp nhất với nhau. Vì thế, sống trong cộng đoàn của Hội Thánh, dân Chúa cần phải hiệp thông với Chúa Ba Ngôi và hiệp nhất với nhau. 

Có nhiều phương thế để hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, cách thế dễ thực hiện nhất là làm dấu thánh giá trong cuộc sống hằng ngày. Thông thường mỗi ngày, người tín hữu làm dấu thánh giá nhiều lần nếu họ nhớ đến Chúa và sống đạo tốt. Làm dấu thánh giá trước và sau các giờ kinh, dấu thánh giá trước và sau mỗi bữa ăn. Nếu tham dự thánh lễ mỗi ngày, thì họ làm dấu thánh giá nhiều lần hơn nữa. Mỗi lần làm dấu thánh giá là người tín hữu tuyên xưng Chúa Ba Ngôi và phần nào đó cũng nói lên sự hiệp thông với Thiên Chúa. 

Mỗi lần người tín hữu làm dấu thánh giá, điều đó cũng thể hiện sự hiệp nhất với nhau vì họ tuyên xưng chung một niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”. Chúng ta phải làm sao để duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn? Chúng ta phải làm gì trước lỗi phạm của mình cũng như của người khác trong đời sống hằng ngày? Sống trong cộng đoàn, tình yêu Thiên Chúa đưa mọi người đến chỗ tránh mọi hình thức chỉ trích, nói xấu người khác. Nếu cần góp ý, chúng ta có thể khuyên một cách tế nhị với sự khiêm tốn và lòng bao dung có thể xây dựng nên sự hiệp nhất nơi cộng đoàn. Trước những lỗi phạm của mình và của người khác, nếu là của mình thì cần nhìn nhận thiếu sót trước cộng đoàn. Nếu là của người khác thì cần sửa lỗi theo tinh thần Chúa dạy là sửa lỗi riêng cá nhân trước khi đi đến với tập thể. Có như vậy, đời sống cộng đoàn sẽ trở nên gần gũi và cuộc sống được bình an. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng làm dấu thánh giá trong đời sống để thể hiện sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi và hiệp nhất với nhau.

 

Tác giả: Lm. Phêrô Hồ Văn Quí

631    07-03-2023