Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Dạy giáo lý "là ơn gọi phục vụ, không phải đơn thuần việc làm"

 

 
Đức Thánh cha phát biểu với hội nghị quốc tế giáo lý viên cần rao giảng Phúc âm bằng hành động cụ thể giúp người túng thiếu

 

vocation-of-service.jpg
Đức Thánh cha Phanxicô tươi cười khi đến buổi tiếp
kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ở
Vatican. Ảnh: Alberto Pizzoli/AFP

 

Giáo lý viên được kêu gọi sống sứ mạng phục vụ bằng cách rao giảng Phúc âm thông qua các hành động cụ thể hơn là xem đó đơn thuần là việc làm, Đức Thánh cha Phanxicô nói.

 

Giống như Thánh Phanxicô, ngài rao giảng bằng việc làm, “ơn gọi và nhiệm vụ của giáo lý viên” được nhận ra khi “chúng ta viếng thăm người nghèo, giúp đỡ trẻ em và trợ giúp lương thực cho người nghèo”, Đức Thánh cha nói với các tham dự viên hội nghị về dạy giáo lý tại quê nhà Argentina của ngài.

 

“Thực vậy, làm giáo lý viên là một ơn gọi phục vụ trong Giáo hội; những gì được nhận từ ơn Chúa phải được truyền lại cho người khác”, ngài nói trong sứ điệp được Vatican phát hành hôm 12-7.

 

Sứ điệp được gửi cho Đức Tổng Giám mục Ramon Dus của Resistencia, Argentina, chủ tịch ủy ban giáo lý và Kinh Thánh của các giám mục Argentina.

 

Ủy ban tài trợ hội nghị quốc tế về giảng dạy giáo lý diễn ra từ ngày 11-14/7 tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Argentina ở Buenos Aires.

 

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nói để rao giảng Phúc âm hiệu quả giáo lý viên cần phải “không ngừng nhắc lại lời cam kết đầu tiên hay ‘kerygma’, vốn là ơn thay đổi cuộc sống của họ”.

 

“Kerygma”, tiếng Hy Lạp có nghĩa là “rao giảng Phúc âm”, “không chỉ phải được lặp đi lặp lại trong đời sống Kitô hữu, mà còn nơi những người được kêu gọi loan báo và rao giảng đức tin”, Đức Thánh cha nói.

 

“Cam kết này phải đồng hành với đức tin vốn đã có trong lòng sùng đạo của người dân chúng ta”, Đức Thánh cha nói. “Khi làm như thế, ơn đức tin có thể được nuôi dưỡng để “hành động và lời nói phản ánh ơn gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu”.

 

Ngài nói thêm giáo lý viên không “bắt đầu từ chính quan điểm và sở thích của mình” nhưng đúng hơn là “bước đi từ Chúa Kitô và với Chúa Kitô”.

 

(UCAN 14.07.2017)

846    15-07-2017