Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Đây là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trong toàn bộ Kinh Thánh

these-are-jesus-last-words-in-the-entire-bible
 Public Domain


Chúa Giêsu đã nói những lời cuối trong thị kiến của Thánh Gioan được ghi trong sách Khải Huyền.

Mặc dù Chúa Giêsu đã nói “bảy lời cuối cùng” trên thập giá, nhưng đây không phải là những lời cuối cùng của Người trong Kinh Thánh.

Chúa Giêsu lại nói trong sách Khải Huyền, nơi Người hiện ra với Thánh Gioan trong một thị kiến.

Thánh Gioan xác nhận rằng tất cả những gì ngài viết ra đều là từ Thiên Chúa: “Mặc khải của Chúa Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã ban cho Người để tỏ cho các tôi tớ Người những điều sắp phải xảy đến. Người tỏ điều đó ra bằng cách sai thiên thần đến với tôi tớ Người là Gioan, ông làm chứng cho lời Thiên Chúa và cho lời chứng của Chúa Giêsu Kitô bằng cách thuật lại những điều mình đã thấy.” (Kh 1,1-2)

Những gì diễn ra trong suốt phần còn lại của cuốn sách có thể gây hoang mang, nhưng nhiều nhà bình luận nhận thấy trong đó có sự mô tả về Giêrusalem trên trời cũng như cuộc tái lâm của Chúa Giêsu Kitô.

Trong bối cảnh này, những lời cuối cùng của Chúa Giêsu là lời hứa cho chúng ta về việc Người sẽ đến lần thứ hai.

Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu

“Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến.”

(Kh 22,20)

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định giáo huấn này về cuộc tái lâm sắp xảy đến của Chúa Kitô khi giải thích: “Từ sau cuộc Thăng Thiên, việc Chúa Kitô ngự đến trong vinh quang đã sắp xảy đến… Biến cố cánh chung này có thể được hoàn tất bất cứ lúc nào, mặc dù cả biến cố này và cơn thử thách sau cùng trước đó đều ‘bị trì hoãn’.” (số 673)

Không ai trong chúng ta biết chính xác ngày giờ Chúa Giêsu sẽ trở lại, nhưng chỉ biết rằng điều đó sẽ xảy ra “chẳng bao lâu nữa”.

Điều này có nghĩa là chúng ta cần chuẩn bị cho lần ngự đến thứ hai của Chúa Giêsu và cố gắng hết sức có thể để sống trong giây phút hiện tại, sử dụng thời gian quý báu của mình một cách hữu ích.

Có thể chúng ta sẽ chết trước khi Chúa Giêsu đến trong vinh quang trên trần gian, nhưng trong trường hợp đó, lời của Chúa Giêsu vẫn đúng.

Chúa Giêsu sẽ sớm ngự đến, dù đó là vào giờ chết của chúng ta hay vào ngày tận thế. Trong cả hai trường hợp, chúng ta cần phải sẵn sàng cho Người, như cô dâu chuẩn bị cho chàng rể của mình.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (30/11/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

186    01-12-2023