Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

Đầy tớ của Chúa không mong được trả công

THỨ BA TUẦN 32 TN - LỜI CHÚA: Lc 17,7-10

ĐẦY TỚ CỦA CHÚA KHÔNG MONG ĐƯỢC TRẢ CÔNG

Con người là loài thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên. Vì thế, trước mặt Thiên Chúa, con người chỉ là những đầy tớ vô dụng, mà đã là đầy tớ thì phải làm theo ý của ông chủ chứ không được làm theo ý mình. Thế nên sau khi làm xong một việc thì người đầy tớ cũng không được kể công theo kiểu: con đã đóng góp cho Chúa cái này, con đã làm cho Chúa cái kia thì Chúa phải ban lại cho con cái khác. Và nếu ta cố gắng làm những điều tốt lành thì cũng không phải để chỉ mong được Thiên Chúa yêu thương hay trả công, bởi Thiên Chúa đã và đang và sẽ luôn yêu thương chúng ta. Thành ra, nhiều khi chúng ta sai lầm mà cư xử với Thiên Chúa là đòi Ngài phải ban ơn cho ta như thể “tiền trao cháo múc”. Thiên Chúa không phải là một cái máy, ta bỏ tiền vào đó, ấn nút, rồi chiếc máy phải cho ra điều chúng ta mong muốn.

Bổn phận của con cái là phải chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ, chứ không phải tôi lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ với mục đích là để lấy lòng cha mẹ và rồi mình sẽ được hưởng của cải, gia tài mà cha mẹ để lại. Cũng thế, với việc chu toàn bổn phận của người cha, người mẹ, người ông, người bà, người chồng, người vợ, người con trong gia đình; hay việc chu toàn bổn phận của một vị bề trên trong cộng đoàn, hay chu toàn một bổn phận như ông trùm, Giaó lý viên, giới trẻ, bổn phận của một Lễ sinh…, thì đó cũng là nhiệm vụ và bổn phận mà Thiên Chúa trao cho. Thế nên chúng ta cũng phải làm những công việc đó trong vai trò là người đầy tớ của Thiên Chúa mà không được đòi hỏi thưởng công hay mong muốn là được nhận cái này cái khác; vì Chúa Giêsu đã nói rõ rằng: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì anh em hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Tạ ơn Chúa vì mỗi người chúng ta đều được Chúa tin tưởng và trao cho nhiệm vụ để phụng thờ Chúa và phục vụ anh chị em.

Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết khiêm tốn trước Chúa, khiêm tốn trước anh chị em trong khi làm những bổn phận hằng ngày; để khi thành công, chúng con sẽ không kiêu căng, tự mãn mà đòi hỏi công sức; cũng như khi có thất bại chúng con cũng không buồn tủi, chán nản hay bỏ cuộc trong trách nhiệm phục vụ. Amen.

1040    13-11-2017