Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

ĐCV Thánh Quý – Cần Thơ: Mừng kính Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và các thánh tử đạo Việt Nam

nts5489
 Thánh tích các thánh tử đạo Việt Nam


Vào ngày 13/11/2022, Đại chủng viện Thánh Quý – Cần Thơ đã cùng với toàn thể Giáo hội Việt Nam hân hoan mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, trong đó có Thánh Phêrô Đoàn Công Quý – Bổn mạng Đại chủng viện.

Nghi thức mừng kính khởi sự bằng việc cử hành việc Hôn kính Thánh tích các Thánh Tử đạo Việt Nam tại đài Thánh Phêrô Đoàn Công Quý do Cha Giám Đốc Carôlô Hồ Bặc Xái chủ sự.

 

nts5499
 Đài Thánh Phêrô Đoàn Công Quý


Sau nghi thức Hôn kính Thánh tích, Cha Giuse Nguyễn Thành Hiến – Đặc trách Lớp Tu Đức đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và các Thánh Tử đạo Việt Nam trước sự hiện diện của các chủng sinh, nữ tu và nhân viên.

 

nts5510
 nts55031
 Nghi thức Hôn kính Thánh tích


Trong phần giảng lễ, Cha Giuse đã mở đầu bằng việc nêu lên sự hiệp thông giữa Giáo hội Việt Nam với Giáo Hội hoàn vũ: “Giáo hội Công giáo tại Việt Nam được diễm phúc giống với Giáo Hội mẹ ở sự kiện bị bách hại cũng gần 300 năm với đủ mọi hình thức...” Thế nhưng Cha Giuse cũng xác tín rằng “hạt giống đức tin” được gieo trồng vào quê hương Việt Nam đã “trổ sinh một mùa gặt phong phú” vì các cuộc bách hại là cơ hội để người tín hữu Việt Nam kiên cường “tuyên xưng niềm tin của mình và nhờ đó mà nhiều người được biết Chúa hơn”. Từ đó, Cha Giuse mời gọi mọi người ý thức về đức tin là một “món quà quý giá” cần phải được giữ vững bằng “hy sinh” và “lòng mến”. Cuối cùng, Cha Giuse cũng không quên nhắn nhủ cộng đoàn không được coi việc tử đạo như là “một giá trị của quá khứ” nhưng phải là “một giá trị hiện thời”, nghĩa là điều này phải “giúp cho tôi sống điều tôi cử hành như thế nào” để trở thành những vị tử đạo “không đổ máu” và “liên lỉ” mỗi ngày.

 

nts5536
 Thánh lễ


Ảnh: Phêrô Ngô Trung Hiếu
Truyền Thông Giáo Phận Vĩnh Long

1367    13-11-2022