Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐCV Thánh Quý - Cần Thơ: Tĩnh Tâm đầu học kỳ

anh41
Từ ngày 07 tháng 02 đến ngày 11 tháng 02 năm 2022, các chủng sinh của Đại chủng viện Thánh Quý - Cần Thơ đã tham dự kỳ tĩnh tâm đầu học kỳ với các đề tài tập trung về Thánh Cả Giuse.

Trong kỳ tĩnh tâm đầu học kỳ này, Cha Giuse Trần Đình Thụy, Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý - Cần Thơ, đã giúp các chủng sinh suy nghĩ và cầu nguyện với 7 Lời cầu mới đã được Đức Thánh Cha Phanxicô thêm vào Kinh cầu Thánh Giuse vào ngày 01 tháng 5 năm 2021:

- Thánh Giuse, Đấng Gìn giữ Chúa Cứu Thế (Custos Redemptoris)

- Thánh Giuse, Đấng Phục vụ Chúa Kitô (Serve Christi)

- Thánh Giuse, Đấng Thừa tác của Ơn cứu độ (Minister Salutis)

- Thánh Giuse, Đấng Hỗ trợ trong những lúc gian nan (Fulcimen in difficultatibus)

- Thánh Giuse, Đấng Bảo trợ người lưu đầy (Patrone exsulum)

- Thánh Giuse, Đấng Bảo trợ người đau khổ (Patrone afflictorum)

- Thánh Giuse, Đấng Bảo trợ người nghèo (Patrone pauperum)

Ngoài 7 Lời cầu trên, Cha Giuse cũng lưu ý với các chủng sinh rằng, tâm tình dành cho Thánh Giuse “không chỉ là năm kính Thánh Giuse”, mà còn phải mãi mãi sâu đậm và càng ngày càng sâu sắc.

anh11
 anh21
 Các giờ gợi ý cầu nguyện

 

anh31
 anh412
 Chầu Thánh Thể

 

anh51
 anh61
 Thánh lễ Tạ ơn - Kết thúc Tuần Tĩnh tâm


Vào lúc 06g15 ngày, 11 tháng 02 năm 2022, Cha Linh Giám Phêrô Lê Quang Phú và các Cha trong Ban Đào Tạo đã cùng với các chủng sinh dâng Thánh lễ Tạ ơn – Kết thúc Tuần Tĩnh tâm. Chia sẻ trong bài giảng, Cha Giuse Trần Đình Thụy nhắc nhở các chủng sinh về phương diện tu đức rằng: “Biết nhiều không bằng sống nhiều.” Để kết luận, Cha Giuse không quên mời gọi: “Tất cả mỗi anh em phải có một thái độ tu đức nào đó với Thánh Cả Giuse…”


Nguồn ảnh: Marcô Hà Mạnh Khang
Truyền Thông Giáo Phận Vĩnh Long

1282    12-02-2022