Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Để cho "Hạt Giống Lời" được phát triển

THỨ BẢY TUẦN 24 TN B – Lc 8,4-15

ĐỂ CHO “HẠT GIỐNG LỜI” ĐƯỢC PHÁT TRIỂN

Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, đoạn Tin Mừng Lc 8,4-15 gồm có hai phần: phần một ghi lại những lời mà Chúa Giêsu giảng dạy, và phần này được chấm dứt ở câu: “Ai có tai nghe thì nghe.” Còn phần 2 là phần Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn.

Trong phần đầu, Chúa Giêsu giới thiệu một người gieo giống lạ lùng. Muốn trồng trọt, người ta phải làm đất trước rồi mới gieo hạt giống. Vậy mà ông ta cứ để đất như thế rồi gieo thoải mái, không cần biết đất đó là đất tốt hay đất xấu; và hạt giống sẽ rơi vào loại đất nào. Tuy nhiên, đây chính là điều mà chúng ta cần để ý.

Bởi lẽ, đây chỉ là dụ ngôn nên qua dụ ngôn này, đâu là điều mà Chúa Giêsu cần nói đến. Và theo như lời giải nghĩa của Chúa Giêsu cho các môn đệ, thì hạt giống chính là Lời Chúa, và việc hạt giống Lời Chúa được tung gieo một cách “thoải mái”, “tùy tiện” như thế, lại là bằng chứng mà Kinh thánh muốn nói cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và Ngài chỉ biết yêu thương mà thôi. Thế nên Ngài rộng rãi trong việc gieo hạt giống Lời cho tất cả mọi người. Ngài không phân biệt hạng người và cũng không cần biết hạt giống Lời sẽ được người ta đón nhận như thế nào, và lòng người ta có thể sinh hoa kết trái hay không.

Đúng là Thiên Chúa rất rộng rãi và yêu thương con người một cách vô điều kiện, nhưng ta phải coi chừng về cách ta đã đón nhận lời Chúa và tình thương của Ngài ra sao, kẻo ta cũng trở nên kẻ nghe Lời Chúa một cách hời hợt, hoặc dễ thay đổi khi gặp thử thách, hoặc quá lo lắng cho chuyện này chuyện khác khiến cho Lời Chúa không sinh hoa kết quả trong tâm hồn ta được.

Vậy thì, dẫu biết rằng tâm hồn chúng ta có thể luôn thay đổi: có lúc như vệ đường, có lúc như sỏi đá, như bụi gai, hoặc có khi như đất tốt, nhưng ta cần biết rằng, Chúa vẫn luôn kiên trì gieo Lời Hằng Sống của Ngài vào tâm hồn của chúng ta, điều quan trọng vẫn là ở chính mỗi người chúng ta có đón nhận hay từ chối!

Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con luôn biết cải tạo thửa đất tâm hồn, để lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận và làm phát triển Lời Chúa ngay trong chính tâm hồn chúng con. Amen. 

602    21-09-2018