Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Để được sự sống đời đời

Thứ Ba tuần III Phục Sinh

Ga 6, 30-35

3psc t3sTrong đoạn Tin mừng hôm qua, dân chúng đi tìm kiếm Chúa Giêsu bởi vì ngày hôm trước Ngài đã hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê. Chúa Giêsu biết rõ họ cần của ăn vật chất, nên Ngài làm phép lạ để đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng lý do chính ở đây là Ngài muốn hướng họ tới những nhu cầu cao hơn của đời sống tinh thần và tâm linh.

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, có vẻ những người Do thái muốn thách đố Chúa Giêsu: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Họ muốn Ngài làm một dấu lạ lớn lao tương tự như dấu lạ Môsê đã làm, nếu Ngài thật là một vị ngôn sứ như Môsê đã loan báo (Đnl 18,15).

Chúa Giêsu khẳng định với người Do thái rằng không phải ông Môsê, nhưng là Chúa Cha đã cho tổ tiên họ trong sa mạc được ăn bánh bởi trời. Và ngày nay Chúa Cha còn muốn ban một thứ bánh mới, là bánh đích thực từ trời xuống và ban sự sống đời đời, không chỉ cho dân Do thái như manna ngày xưa, nhưng dành cho cả thế giới loài người. Thế nhưng, dân chúng lại tiếp tục hiểu lầm câu nói này của Chúa Giêsu, nên họ liền nói: “Lạy Ngài, xin cho chúng tôi thứ bánh ấy luôn”. Thực ra, thứ bánh mới Chúa Giêsu giới thiệu không phải là tấm bánh vật chất, ăn được để tránh cái đói tạm thời, nhưng là tấm bánh thỏa mãn sự đói khát sâu thẳm nơi trái tim mỗi người: “Chính tôi là bánh trường sinh, Ai đến với tôi sẽ không đói, ai tin vào tôi sẽ không khát bao giờ”. Những lời Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là “đến với”Ngài và “tin vào” Ngài thì người ta sẽ tìm được thức ăn tinh thần và tâm linh.  

Trong cuộc sống lắm khi những nỗi vất vả và lo toan làm chúng ta quên đến với Chúa; nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ và  bổ sức cho các ngươi”. Đến với Chúa, chúng ta sẽ có lương thực nuôi sống linh hồn; Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Lời của Ngài. Bởi vì “Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8, 3). Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa, nên lời của Ngài sẽ là bánh đem lại sự sống cho bất cứ ai tin. Vì thế, Ngài giảng dạy để mở rộng tâm hồn, giúp cho chúng ta hiểu biết, tin tưởng và đón nhận chính Ngài là Bánh ban sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu là Bánh trường sinh từ trời xuống. Xin cho chúng con biết đến với Chúa và lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, để được Lời Chúa soi sáng, củng cố và nuôi dưỡng đức tin cho chúng con. Amen.

 

 Lm. Ga. B. Vũ Quốc Đạt

553    07-05-2019