Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Đệ trình hồ sơ đúc kết án phong chân phước cho chị Lucia

sluzebnicabozasiostralucjaodjezusaluciadossantos
 Photo: karmel.pl


Thêm một bước tiến trong án phong chân phước cho chị Lucia dos Santos, một trong ba thiếu nhi được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, năm 1917.

Hôm 13 tháng Mười vừa qua, Hãng tin Ecclesia của Công giáo Bồ Đào Nha cho biết tập hồ sơ đúc kết, gọi là Positio, đã được đệ trình lên Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh. Hồ sơ này nói về đời sống, các nhân đức và tiếng tăm thánh thiện của vị Tôi tớ Chúa Lucia dos Santos.

Hồ sơ đúc kết các tài liệu thu thập được trong cuộc điều tra tại giáo phận Coimbra trong 9 năm, từ 2008 đến 2017. Hàng ngàn thư từ và văn bản đã được thu thập và xếp đặt, cùng với chứng từ của 61 nhân chứng.

Nay hồ sơ đúc kết sẽ được 9 chuyên gia cố vấn của Bộ Phong thánh cứu xét và cho ý kiến, để trả lời vấn nạn: “Vị Tôi tớ Chúa Lucia có thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng hay không?” Nếu qua được giai đoạn này, Bộ Phong thánh, với sự chấp thuận của Đức Thánh cha, sẽ công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị Lucia và chị sẽ được gọi là “Đấng Đáng kính”. Giai đoạn kế tiếp là cứu xét phép lạ.

Chị Lucia sinh năm 1907 và qua đời ngày 13 tháng Hai năm 2005, tại Đan viện dòng kín Cát Minh ở Coimbra, hưởng thọ 98 tuổi. Ba năm sau khi chị qua đời, tức là hai năm trước hạn kỳ, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã chuẩn chước luật và cho phép mở án điều tra để thu thập hồ sơ xin phong chân phước cho chị Lucia.

Hai thiếu nhi khác, em họ của chị Lucia, được Đức Mẹ hiện ra là Phanxicô và Giaxinta Marto đã được Đức Thánh cha Phanxicô tôn phong hiển thánh, ngày 13 tháng Năm năm 2017 tại Fatima.

(Kai 13-10-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - Đài Chân Lý Á Châu (15/10/2022)

392    15-10-2022