Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Đề xuất rước lễ liên phái của Hội Đồng Giám Mục Đức bị Tòa Thánh gửi trả lại

Theo tin của Elise Harris, thuộc CNA/EWNT News, tại cuộc họp ngày 3 tháng 5 ở Vatican, Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã thông báo rằng Đức Phanxicô muốn các giám mục Đức nhất trí với nhau về các đề xuất này. 

Thực vậy, sau khi một số giám mục Đức xin ý kiến Tòa Thánh về đề xuất cho phép các người phối ngẫu không Công Giáo trong các cuộc kết hôn hỗn hợp được rước lễ, thẩm quyền cao cấp về tín lý đã gửi trả lại đề xuất này để các giám mục Đức đạt được một sự đồng thuận.Sau 4 giờ hội họp giữa các giám mục Đức và các giới chức Vatican, một thông cáo của Tòa Thánh nói rằng Đức Tổng Giám Mục Luis Ladara nói với các Giám Mục Đức rằng Đức Giáo Hoàng “đánh giá cao tinh thần dấn thân cho đại kết của các giám mục Đức” và yêu cầu các ngài “trong tinh thần hiệp thông đại kết, tìm kiếm một quyết định đồng thuận bao nhiêu có thể”.

Người ta không rõ liệu “một quyết định đồng thuận bao nhiêu có thể” có yêu cầu hội đồng giám mục Đức phải hoàn toàn đồng loạt bỏ phiếu cho vấn đề này, hay chỉ đòi một quyết định gần như nhất trí, hay các giám mục chỉ được yêu cầu thảo luận vấn đề sâu xa hơn để có thể tự giải quyết vấn đề trước khi thẩm quyền trung ương can thiệp vào. 

Tòa Thánh từ chối không bình luận về ý nghĩa của câu nói này.

Công bố cuối tuần qua, cuộc họp ngày 3 tháng 5 tiếp theo sau các phúc trình cho rằng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã bác bỏ một đề nghị của hội đồng giám mục Đức nhằm công bố các chỉ dẫn cho phép các người phối ngẫu không Công Giáo của những người Công Giáo được rước lễ trong một số hoàn cảnh giới hạn. Hội đồng từng bác bỏ các phúc trình này.

Hồi tháng 2, Đức Hồng Y Reinhard Marx của Munich và Freising, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, đã tuyên bố hội đồng sẽ công bố một bản hướng dẫn mục vụ để giải thích việc các người phối ngẫu Thệ Phản của người Công Giáo được rước lễ “trong những trường hợp cá thể” và “dưới những điều kiện nhất định” miễn là họ “khẳng định đức tin Công Giáo đối với Phép Thánh Thể”.

Tuyên bố của Đức Hồng Y Marx liên quan tới một dự thảo đã được chấp thuận “sau một cuộc tranh luận gay gắt” trong hội nghị khoáng đại của Hội Đồng vào các ngày 19-22 tháng 2.

Bản thông cáo của Tòa Thánh nhận định rằng dù hơn 3 phần tư các giám mục Đức đã bỏ phiếu chấp thuận bản hướng dẫn, nhưng “một số không hẳn bình thường” của các vị bỏ phiếu, trong đó, có 7 giám mục giáo phận, “không cảm thấy mình có khả năng đồng thuận ,vì nhiều lý do khác nhau”.

Các vị giám mục trên đã viết thư cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, cho Hội Đồng Giáo Hoàng phụ trách việc Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô Giáo và Hội Đồng chuyên lo Các Bản Văn Luật Lệ, hỏi xem vấn đề cho người phối ngẫu Thệ Phản rước lễ có thể được quyết định ở cấp địa phương bởi một hội đồng giám mục quốc gia, hay đòi một quyết định của Giáo Hội phổ quát”.

Các vị ký lá thư mà không hội ý Đức Hồng Y Marx, bao gồm Đức Tổng Giám Mục Ludwig Schick của Bamberg; các Đức GM Gregor Hanke của Eichstätt; Konrad Zdarsa của Augsburg; Stefan Oster của Passau; Rudolf Voderholzer của Regensburg; Wolfgang Ipolt của Görlitz and Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki của Cologne.

Đức Hồng Y Woelki là vị ký lá thư duy nhất có mặt trong cuộc họp ngày 3 tháng 5 tổ chức tại Vatican. 

Các thành viên của phái đoàn Đức cũng bao gồm Đức Hồng Y Marx; các Đức Giám Mục Felix Genn của Munster; Karl-Heinz Wiesemann của Speyer, chủ tịch Ủy Ban Tín Lý của Hội Đồng Giám Mục Đức; Gerhard Feige của Magdeburg, chủ tịch Ùy Ban Đại Kết của Hội Đồng Giám Mục Đức; và linh mục Dòng Tên Hans Langendörfer, thư ký của Hội Đồng Giám Mục Đức.

Về phía Tòa Thánh, tham dự cuộc họp có Đức Tổng Giám Mục Ladaria; Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Hợp Nhất Kitô Giáo; Đức Cha Markus Graulich, phó tổng thư ký Hội Đồng chuyên lo Các Bản Văn Luật Lệ; và cha Herman Geissler, một viên chức của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. 

Trong cuộc họp này, một số câu hỏi đã được thảo luận, xoay quanh mối liên hệ giữa đức tin và việc chăm sóc mục vụ. 

Đức Tổng Giám Mục Ladaria sẽ thông tri cho Đức Phanxicô về cuộc thảo luận trên mà theo Tòa Thánh đã diễn ra “trong bầu không khí thân hữu và huynh đệ”. V V An

448    06-05-2018