Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

ĐGH kêu gọi các linh mục giúp giới trẻ phân biện ơn gọi của họ.

Hôm thứ Sáu ĐGH đã kêu gọi các linh mục hãy lưu ý đặc biệt đến giới trẻ, giúp họ phân biện ơn gọi của đời họ, khi nói chuyện với các tham dự viên của khóa học Bàn Về Nội Tâm được tổ chức hằng năm bởi Tòa Ân Giải Tối Cao. Trước thềm Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ năm nay, khóa học chú trọng vào mối liên hệ giữa bí tích Hòa Giải và sự phân biện các ơn gọi.

Hãy trở nên khí cụ hòa giải.

ĐGH nói với các linh mục trẻ rằng họ phải hiểu được vai trò của họ là khí của lòng thương xót Chúa, không bao giờ trở thành “chủ nhân của lương tâm người khác.” Nên nhớ rằng họ chỉ là những khí cụ hòa giải của Thiên Chúa thôi, nói thế không phải là bãi bỏ nhiệm vụ của họ, nhưng tốt hơn là một thái độ khiêm nhường lắng nghe Thần Khí để Chúa Kitô có thể được nhìn thấy như là thượng tế cao cả của chúng ta.

Ngài cũng nói với các linh mục là phải học cách lắng nghe những câu hỏi trước khi trả lời. Linh mục, được gọi là người lắng nghe, nghe lời thú tội và nghe tiếng Thánh Linh, qua Ngài chúng ta nghe được Lời của Chúa. Bằng cách khiêm tốn lắng nghe Thánh Linh, chúng ta có thể giúp cho giới trẻ đến với chính Chúa Giê-su.

Lắng nghe và học cách nhận ra những dấu chỉ.

ĐGH tiếp tục rằng mỗi người trẻ có thể nghe được tiếng của Thiên Chúa trong lương tâm mình và qua việc lắng nghe Kinh Thánh. Thật là quan trọng để có người cùng đồng hành trên đường tìm kiếm này, có thể là một linh mục, một vị linh hướng. Ngài nói rằng dù vậy các linh mục cũng chỉ nên chấp nhận khi có yêu cầu và đừng bao giờ tự đặt mình trước vào vai trò đó.

Phân biệt một ơn gọi có nghĩa là giúp người trẻ nhận ra các dấu chỉ mà Thiên Chúa đã đặt để cho cuộc đời của mỗi người, qua cầu nguyện, qua tài năng của họ, qua khuynh hướng cá nhận và qua tiếp xúc với những người họ gặp gỡ.

Nhân chứng của Lòng Thương Xót Chúa.

ĐGH kết thúc bài chia sẻ rằng linh mục được mời gọi, trước hết, là trở nên nhân chứng bằng cách mang vác tội lỗi của hối nhân, như Chúa Giê-su đã làm và là nhân chứng bằng cách mang Lòng Thương Xót Chúa cho người con hoang đàng, đó là tâm điểm của Tin Mừng. Thẩm Nguyễn

740    11-03-2018