Sidebar

Thứ Năm
23.05.2024

ĐGH kêu gọi cùng hành động chống lại tệ nạn buôn người.

Lên tiếng trước Ngày Cầu Nguyện và Nâng Cao Nhận Thức chống lại tệ buôn người, ĐGH đã kêu gọi các tổ chức xã hội và tôn giáo hãy có những hành động cụ thể để bảo vệ những nạn nhân của tệ buôn người và loại trừ tai họa khủng khiếp này, một tệ nạn đã gây đau khổ đến quá nhiều người bị cưỡng bức di dân và tỵ nạn.

ĐGH Phanxicô đã kêu gọi hành động cụ thể nhằm chống lại nạn buôn người khi chúng ta chuẩn bị đánh dấu Ngày Cầu Nguyện và Nhận Thức chống lại tai họa khủng khiếp này.

ĐGH đã nói trong cuộc Tiếp Kiến Chung hằng tuần tại Vatican rằng “Cha mời gọi các con, những công dân và các tổ chức xã hội, cùng phối hợp chung các lực lượng để ngăn ngừa việc buôn bán nô lệ này và để bảo đảm việc bảo vệ và giúp đỡ những nạn nhân.”

Ngài cũng nhắc nhở những người hiện diện vào ngày mai, mồng tám tháng Hai, ngày lễ kính Thánh Josephine Bakhita, một cơ hội để mọi người hiệp lời cầu nguyện và hành động chống lại nạn buôn người này.

Nhắn đến chủ đề của Ngày Cầu Nguyện và Nhận Thức trong năm 2018 – “Di Dân chứ không phải buôn bán. Nói CÓ với Tự Do và nói KHÔNG với nô lệ” – ĐGH lưu ý rằng nhiều di dân bị bắt buộc phải chọn con đường di dân bất hợp pháp, nơi đó họ bị “lạm dụng dưới nhiều hình thức, bị bóc lột và bị làm nô lệ.”

ĐGH lưu ý rằng những tổ chức tội phạm tham gia việc buôn người, lợi dụng đường dây di dân để trà trộn những nạn nhân của chúng trong số những di dân và tỵ nạn.

ĐGH cũng kêu gọi thêm lời cầu nguyện để “Thiên Chúa biến đổi lòng trí của những kẻ buôn người và ban niềm hy vọng cho những nạn nhân đau khổ do tai họa đáng xấu hổ này để họ có thể sớm tìm được sự tự do.”

Ngày mồng tám tháng Hai là lễ kính Thánh Josephine Bakhita, một nữ tu người Sadan, đã kinh qua đau khổ cùng cực khi nữ tu là nạn nhân của tệ buôn người lúc còn nhỏ.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức tôn giáo trên khắp thế giới đã tổ chức mừng lễ và cầu nguyện vào ngày lễ của Thánh Nữ để đánh dấu cơ hội này và nâng cao nhận thức chống lại tệ buôn người.

Giuse Thẩm Nguyễn

577    09-02-2018