Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

ĐGH Phanxicô: án tử hình trái ngược với Tin Mừng

ĐGH Phanxicô: án tử hình trái ngược với Tin Mừng

 Trong bài phát biểu ngày 11 tháng Mười trước các thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Thăng tiến Tân Phúc Âm hóa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói chủ đề về án tử hình “không có một chỗ thích hợp và dính líu gì” Trong Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo.

 Chủ đề này “không thể giảm sút chỉ là một ký ức về một giáo huấn lịch sử” mà không tính đến các công trình và giáo huấn của các vị giáo hoàng gần đây, ngài nói thêm rằng nó cũng phải xem xét “nhận thức lẫn nhau của người Kitô hữu, những người từ chối thái độ chấp thuận đối với một hình phạt làm suy giảm nghiêm trọng nhân phẩm.”

 “Cần phải khẳng định mạnh mẽ rằng việc kết án một người hình phạt tử hình là một biện pháp phi nhân tính làm nhục phẩm cách con người bằng bất cứ hình thức nào.”

 Hình phạt tử hình, ngài nói, “tự nó trái với Tin Mừng bởi nó tự ý quyết định đàn áp sự sống của một con người, luôn luôn thiêng liêng trong ánh mắt của Đấng Tạo Hóa và điều mà duy nhất Thiên Chúa trong sự phân giải cuối cùng là thẩm phán thực sự và người bảo lãnh.”

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói chuyện với những tham dự viên trong một buổi hội nghị đặc biệt kéo dài một ngày đánh dấu kỷ niệm 25 năm công bố Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo do Thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1992. Nguyễn Minh Sơn

637    13-10-2017